Dag van de Educatieve Auteur

, De Observant

Op zaterdag 11 november 2017 vind in Amersfoort voor het eerst de Dag van de Educatieve Auteur plaats.

Het onderwijs en daarmee ook de vraag naar educatieve content verandert snel, onder andere door de digitalisering van het onderwijs. Goed lesmateriaal is een onmisbaar onderdeel van goed onderwijs. Toch wordt er nauwelijks stilgestaan bij het belangrijke werk van educatieve auteurs.

Tijdens de Dag van de Educatieve Auteur gaan inspirerende gastsprekers in op deze en vele andere ontwikkelingen in het veld. Tijdens workshops kunnen deelnemers zich op inhoudelijk en zakelijk vak verder ontwikkelen. Ook zetten we de makers van educatieve content in de schijnwerpers: aan de auteur die het kwalitatief meest hoogstaande lesmateriaal heeft ontwikkeld wordt de Educatieve Parel uitgereikt.

Hoofdspreker op de eerste Dag van de Educatieve Auteur is Paul Kirschner, hoogleraar Onderwijspsychologie. Kirschner is expert op het terrein van onderwijsontwerp en leerprocessen, ontwikkeling van interactie in het onderwijs en computerondersteund samenwerkend leren. Ook is hij (co-)auteur van veelgelezen wetenschappelijke publicaties, columns en boeken.

Naast nieuwe ideeën, zelfontplooiing en gezelligheid is de Dag van de Educatieve Auteur bedoeld om de positie en het belang van educatieve auteurs maatschappelijk onder de aandacht te brengen. Hoewel de bijeenkomst primair is gericht op educatieve auteurs, is de Dag ook interessant voor leraren, uitgevers, beleidsmakers, schrijvers en verwante beroepsgroepen.

  • Deelname leden: € 25,-
  • Niet leden betalen € 80,-
  • Als je op 11 november besluit lid te worden wordt dit bedrag verrekend met het lidmaatschap (€ 186,-) van de Auteursbond.

Meld je aan voor de Dag van de Educatieve Auteur.