Nederlandstalige literatuur presenteert zich in Frankrijk in 2018-2019

Het ‘Phares du Nord’-jaar is begonnen. Meer dan 100 auteurs zullen zich dit jaar presenteren op zo’n twintig literaire festivals door heel Frankrijk. Met deze intensieve campagne wordt de literatuur uit Nederland en Vlaanderen gepresenteerd in Frankrijk – de tweede boekenmarkt in Europa en de vijfde boekenmarkt ter wereld.

Vandaag was er aandacht voor de literaire campagne van Nederland en Vlaanderen tijdens de culturele missie van de Gemeente Amsterdam in Parijs. In maart zijn het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren met een tiental auteurs en een grote stand aanwezig op Livre Paris, Frankrijks grootste boekenbeurs.

Andere hoogtepunten tijdens de Phares du Nord-campagne zijn het festival La Comédie du Livre in Montpellier, waar in mei meer dan dertig Nederlandse en Vlaamse auteurs optreden, onder wie Herman Koch, Lize Spit en Tommy Wieringa. In dezelfde maand klinken de Nederlandstalige letteren tijdens een driedaags programma in La Maison de la Poésie in Parijs, met o.a. Margriet de Moor en Annelies Verbeke. In de herfst staat de literatuur uit de Lage Landen centraal op Le Marathon des Mots in Toulouse. En in november presenteren Nederlandstalige kinder- en jeugdauteurs zich tijdens de Salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil.

Daarnaast zullen Nederlandse en Vlaamse auteurs optreden op de volgende festivals en podia: Festival Le Livre in Metz, Les Assises Internationales du Roman in Lyon, Oh! Les beaux-jours in Marseille en op de Marché de la Poésie in Parijs.

In de afgelopen maand trad een tiental auteurs al op in Angoulême, wereldwijd de grootste stripbeurs, en namen Lieve Joris, Abraham de Swaan en Martin Bossenbroek deel aan het Festival des écritures post-coloniales in Lyon.

De campagne ‘Les Phares du Nord’ wordt georganiseerd door het Nederlands Letterenfonds (Amsterdam) en Flanders Literature (Antwerpen) in nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassade in Parijs (met name literair intendant Margot Dijkgraaf) en de Vlaamse Vertegenwoordiging.

De podiumkunsten-, film- en televisiesector start meldpunt voor ongewenste omgangsvormen

De podiumkunsten-, film- en televisiesector heeft de handen ineengeslagen en start een onafhankelijk en overkoepelend meldpunt voor ongewenste omgangsvormen.

Partijen zoals brancheverenigingen, beroepsverenigingen, fondsen en verenigingen van werkgevers- en werknemersorganisaties erkennen dat er een sectoraal probleem bestaat ten aanzien van een goede behandeling van klachten over integriteitsschendingen, discriminatie en (seksueel) machtsmisbruik. Naast de verschillende maatregelen die reeds ondernomen zijn, constateert de sector dat, met name door het grote aantal werkzame zzp’ers, de noodzaak ontstaan is om een overkoepelend meldpunt in het leven te roepen. De vertrouwenspersonen, een man en een vrouw, zullen vanuit de podiumkunsten-, film- en televisiesector gezamenlijk gefinancierd worden.

De aangestelde vertrouwenspersonen zullen alle klachten uit zowel de film-, televisie- als de podiumkunstensector inventariseren en per geval behandelen. Er kan anoniem en op naam melding worden gedaan. Het meldpunt stelt voor de behandeling van klachten een protocol op en iedere melding kan op maat begeleid worden.

In het voorjaar van 2018 zal het meldpunt operationeel zijn.

Peter Meijer over financiële APK voor auteurs

Hoe ziet mijn financiële situatie er uit? Hoe zit het mijn pensioen? Dit zijn vragen die mensen vaak voor zich uit schuiven, ook schrijvers en vertalers. Om hier inzicht in te krijgen kunnen leden van de Auteursbond bij het P.C. Boutensfonds een financiële APK aanvragen.

De financiële APK is mogelijk vanaf €300. Ontvang persoonlijk professioneel advies op maat van een zelfstandig adviseur. Korting kan oplopen tot €1000.

Een van de adviseurs is Peter Meijer. In de Starbucks op Amersfoort Centraal vertelt hij over de praktijk van zijn werk. ‘Pensioen is voor velen een ver van hun bed show. Je krijgt soms een overzicht met getallen waarvan je zelf maar wat moet maken. Mijn taak is om het inzichtelijk en begrijpelijk te maken en er structuur in aan te brengen. Daarbij heb ik geen secundair belang. Ik geef advies, maar verkoop geen producten.’

Schrijvers en vertalers

‘De afgelopen jaren is er druk gekomen op veel subsidie voorzieningen, wat het een stuk uitdagender maakt om als schrijver je inkomen te realiseren. Terwijl mensen in loondienst standaard een aantal voorzieningen hebben, moet je als zelfstandige daar zelf voor zorgen. Dat zijn allemaal aandachtspunten bij de financiële APK. De meeste mensen hebben wel een beetje een idee hoe hun financiële situatie er uit ziet. Het is verstandig om af en toe dat eens in kaart te brengen, ook om op tijd te kunnen ingrijpen of voorzieningen te treffen.’

Praktische adviezen

‘Een financiële APK geeft inzicht in je situatie en is een klankbord voor hoe je bepaalde dingen kan aanpakken. Op een aantal punten kunnen er adviezen uitkomen, over je hypotheekrente of hoeveel je opzij zou willen leggen voor je pensioen of de studie van je kinderen. Ik merk dat het vooral een stuk duidelijkheid geeft. De uitdaging voor mij ligt bij het inzichtelijk maken van die materie. Ik werk veel met grafieken, omdat daarmee duidelijk is te laten zien hoe iets werkt. Dat gaat vaak beter dan met veel cijfers.’

Schoenendozen met administratie

‘Ik kom altijd bij de mensen thuis. Stel dat er nog iets moet worden opgezocht, dan kan dat makkelijker als je thuis bent. Maar ook heb ik het idee dat ze het plezierig vinden om alle zaken thuis te bespreken. Op een bankkantoor is een andere sfeer. Een gesprek aan de keukentafel maakt het persoonlijker. Voordat we aan de slag gaan moeten er bepaalde stukken worden aangeleverd. Dus dat dwingt mensen wel om uit hun spreekwoordelijke schoenendoos vol stukken goed te sorteren.’

Jonge auteurs

‘Ik denk ook dat voor jonge schrijvers die aan het begin van hun carrière staan, het goed is om hun financiële situatie op een rijtje te zetten, doelstellingen te formuleren, en te kijken hoe je daar komt. Hoe eerder je begint met kleine bedragen aan de kant te zetten, hoe langer je de tijd hebt een voorziening op te bouwen. Daar heb je later profijt van. Jonge mensen die tegenwoordig een woning willen kopen, moeten bijvoorbeeld veel meer eigen geld inbrengen. Als je weet wat je wil, is het goed om daar al geld voor te reserveren.’

Verrassende resultaten

‘Ik heb wel eens gewerkt met iemand die vlak voor zijn pensionering zat, en die zei, “Ik weet dat ik straks heel veel minder inkomsten krijg, maar zet het nou maar op papier, zodat het inzichtelijk wordt.” Daar komt dan geen positief plaatje uit, maar dat geeft wel goed inzicht in hoeveel er te besteden is. Maar ik kom ook wel eens situaties tegen waar mensen onnodig heel zuinig leven. Zo’n overzicht geeft ze het inzicht dat ze straks veel ruimer kunnen leven dan ze dachten.

Drijfveren

‘Ik probeer om het financiële oerwoud – om het zomaar te noemen – zo eenvoudig mogelijk in kaart te brengen, zodat ze kunnen zeggen, “Dat was eerst ingewikkeld, maar het is nu een stuk duidelijker geworden.” Daar haal ik mijn energie uit. Ik kom uit het bankwezen. Dan heb je klanten uit een hele andere hoek. Het leuke vind ik dat jullie beroepsgroep heel veel verschillende dingen doet. De een schrijft boeken, de ander vertaalt boeken, je hebt radiomakers en documentairemakers. Er is een hele grote variatie. ‘

Lees meer op financieleapk.info.

 

Cyrillisch leed

Ik had tot dusver een tweetal doelen in het leven: 1. Uitroeien van de beroepsgroep architecten, 2. het doen verdwijnen van de wereldgodsdiensten. Het lijkt erop dat mijn doelen vooreerst niet bereikt worden en als een volwassene moet je misschien de bakens verzetten. Net op tijd dient zich een nieuw doel aan: afschaffing van het cyrillische schrift.

Even wat info: de Bulgaarse monnik Cyrillus dacht in de 9e eeuw, ik heb vandaag al 50x het onze vader gebeden, ik wil nu wel eens wat anders. En toen bedacht hij totaal overbodig zijn alfabet. Mind you, er was al 22 eeuwen een Romeins alfabet en nu zitten Russen, Serviërs, Bulgaren, Oekraïners en nog een paar vokeren in de problemen zonder het zelf te weten. Dat is de tragiek: de Engelsen hadden ook geen last van hun shillings, maar nu hebben toch hun decimale penny’s, hun Celsius, hun meters.

Als hiermee de verwerpelijkheid nog niet is aangetoond, kijk dan eens naar de Л, de L, terwijl het duidelijk een tekening van een rococotafeltje is, of Ф de F, als jongens tekenden wij die op muren, terwijl onze moeders dat afkeurden. Of neem de Д de D, een tv-meubel, de Ж, iets als ch, wie is er nu zo dom om zijn x ongeldig te maken. Ik eindig met de Ю, een soort U, maar eigenlijk gewoon een uithangbord. Ik moet er echt tegenaan.

Gelukkig zijn er al wat straffe maatregelen genomen, zo zijn alle internetadressen romaans. Amerikaanse uitvinding, dan krijg je dat. Alle grote wereldmerken op gevels en lichtreclames: romaans. In een lift in Charkov stond  met viltstift: I fock Natasha. Romaans is hip. Ok, schrijffoutje.

 

SCP Onderzoek naar leesgedrag

Vorige week presenteerde Annemarie Wennekers, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau het onderzoek tijdens het KVB Boekwerk seminar. Nederlanders blijken steeds minder te lezen in hun vrije tijd. Ruim tien jaar geleden las 90% minstens 10 minuten per week, in 2016 was dit 72%. En hoewel in die jaren het digitale lezen in opkomst is, heeft het lezen van papier nog steeds de voorkeur.

Na twee jaren van duidelijke omzetgroei consolideert de markt met een stijging van 1% ten opzichte van 2016. Consumenten kochten ongeveer evenveel boeken als in 2016: 41 miljoen exemplaren. De afzet groeide met 0,4%. In totaal is in 2017 voor 530 miljoen euro aan boeken verkocht. Dit maakte het CPNB vandaag bekend. Oorsprong van Dan Brown is best verkochte boek. Hierna volgt Judas van Astrid Holleeder en op plek drie Goede dochter van Karin Slaughter. Lees hier meer.

Het onderzoek vormde de aanleiding voor KVB Boekwerk om experts te vragen naar hun visie op de impact van veranderend leesgedrag op het boekenvak en de samenleving. Een goed geletterd vermogen is voorwaarde om – nu en in de toekomst – te kunnen functioneren in onze informatiesamenleving en kenniseconomie.Lees hier verder.

Prix des Phares du Nord naar vertaler Mireille Cohendy

De Prix des Phares du Nord is dit jaar toegekend aan Mireille Cohendy voor Une heure avant minuit, haar vertaling in het Frans van de roman Een dwaze maagd van Ida Simons. De jury bestond uit Danielle Bourgois, Margot Dijkgraaf en Isabelle Rosselin. De prijs, waaraan een bedrag van 5.000 euro is verbonden , wordt op 16 maart 2018 uitgereikt in Parijs, tijdens Livre Paris.

De Prix des Phares du Nord bekroont eens in de twee jaar de beste Franse vertaling van een belangrijk Nederlandstalig werk. Une heure avant minuit werd in 2016 gepubliceerd door uitgeverij Belfond in Parijs, met financiële steun van het Nederlands Letterenfonds. De jury was onder de indruk van de beheerste creativiteit van Cohendy’s vertaling, die bijzonder trouw is aan het origineel en waarin de diverse registers waarin de roman is geschreven volledig worden gerespecteerd. Ieder personage behoudt zijn of haar eigen toon. De vertaling kenmerkt zich bovendien door grote vindingrijkheid, mooie, levendige vondsten en elegante zinswendingen. Die maken het geheel zo vloeiend dat geen enkele lezer ook maar ergens zal vermoeden dat het om een vertaling gaat.

Mireille Cohendy werkt al bijna twintig jaar als vertaalster Nederlands-Frans en heeft meer dan dertig vertalingen op haar naam staan (fictie, non-fictie en jeugdliteratuur) van o.a. Harry Mulisch, Carl Friedman, Rob Riemen, Jan Brokken, Peter van Gestel en Benny Lindelauf. In de jaren zeventig verhuisde ze naar Amsterdam, waar ze eerst in het basisonderwijs werkte, pedagogiek studeerde en vervolgens Frans. Na enkele jaren in het voortgezet onderwijs te hebben gewerkt als lerares Frans heeft ze zich volledig toegelegd op het vertalen. Daarnaast gaf ze vertaalworkshops, o.a. bij het CETL in Brussel en het Expertisecentrum Literair Vertalen in Utrecht. Mireille Cohendy woont in Zuid-Frankrijk. Een overzicht van haar vertaaloeuvre is te vinden in de vertalingendatabase.nl

 

Ding mee naar de Citi Journalistic Excellence Award

In 2018 wordt voor de veertiende keer de Citi Journalistic Excellence Award uitgereikt. Met deze journalistenprijs bekroont Citi journalisten voor hun verdienstelijke financiële en economische verslaggeving. Aanmelden kan door dit formulier plus het artikel als platte tekst (Word-document) te sturen naar Peter Coolen (pcoolen@webershandwick.com) voor vrijdag 19 januari 2018.

Naast erkenning is dit de kans voor journalisten uit Nederland om deel te nemen aan een achtdaagse internationale masterclass voor economische en financiële journalisten aan de gerenommeerde Columbia University in New York City.

De winnaar gaat naar het 8-daags economisch en financieel seminar in New York City, dat wordt georganiseerd door de Columbia Graduate School of Journalism.

Wat is de Citi Journalistic Excellence Award?

De Citi Journalistic Excellence Award werd in het leven geroepen in 1982 om kwaliteitsjournalistiek te promoten en journalisten te erkennen voor uitmuntende financiële en economische verslaggeving in de wereldwijde markten waarin Citi actief is. De winnaars worden geselecteerd door middel van nominaties die worden gescreend door een onafhankelijke, door Citi samengestelde jury. De uiteindelijke selectie wordt bevestigd door de Columbia Graduate School of Journalism. Het meest prominente aspect van de award is de deelname van de winnaars aan een 8-daags economisch en financieel seminar in New York City, dat wordt georganiseerd door de Columbia Graduate School of Journalism en wordt gesponsord door Citi. De deelnemers aan dit programma krijgen de kans om intensieve workshops te volgen over de principes van finance en accounting, en kennis te maken met tal van instellingen, beleidsmakers en andere opinieleiders in de Verenigde Staten.

Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor financiële en economische journalisten en freelancers, voornamelijk van de gedrukte media (kranten, tijdschriften), nieuwsagentschappen en online media.

 • De artikelen moeten gepubliceerd zijn tussen 1 januari en 31 december van het voorgaande jaar.
 • Alle inzendingen moeten minstens 750 woorden tellen.
 • Vorige winnaars die hebben deelgenomen aan het programma aan de Columbia University mogen niet deelnemen.

De winnaars van vorige edities van de Citi Journalistic Excellence Award in Nederland:

 • 2017 – Karlijn Kuijpers en Jan Kleinnijenhuis, Trouw & Siem Eikelenboom en Gaby de Groot, Het Financieele Dagblad
 • 2016 – Jan Kleinnijenhuis en Martijn Roessingh van Trouw
 • 2015 – Jeroen Molenaar, Yteke de Jong en Siem Eikelenboom, Het Financieele Dagblad
 • 2014 – Chris Hensen en Ariane Kleijwegt, NRC Handelsblad
 • 2013 – Pieter Couwenbergh, Johan Leupen en Jeroen Segenhout, Het Financieele Dagblad
 • 2012 – Siem Eikelenboom en Gaby de Groot, Het Financieele Dagblad
 • 2011 – Marcel aan de Brugh en Piet Depuydt, NRC Handelsblad
 • 2010 – Marike Stellinga, Elsevier
 • 2009 – Merijn Rengers en John Schoorl, de Volkskrant2008 – Elske Schouten, NRC Handelsblad
 • 2007 – Gerben van der Marel, Het Financieele Dagblad
 • 2006 – Daan van Lent, FEM Business
 • 2005 – Franka Rolvink, FEM Business

Anniko van Santen juryvoorzitter Gouden Strop

Trots melden wij dat Anniko van Santen ook in 2018 juryvoorzitter van De Gouden Strop is. Voor de presentatrice van Opsporing Verzocht was het juryvoorzitterschap ‘het hoogtepunt van 2017’, ze verving Huub Stapel halverwege het jurytraject. Van Santen verheugt zich erop ook dit jaar de stapels thrillers te lezen: ‘er worden zo ontzettend veel goede en vooral razend spannende thrillers in Nederland geschreven’. De prijzen voor de beste Nederlandstalige spannende boeken worden bekendgemaakt bij de start van de Spannende Boeken Weken (6 t/m 24 juni).

Op 9 mei maakt Anniko van Santen in RTL Late Night de nominaties voor De Gouden Strop bekend. In de RTL Late Night uitzending van 6 juni maakt Van Santen de winnaar bekend. Dan wordt ook de winnaar van de Schaduwprijs, het beste thrillerdebuut, bekendgemaakt. Peter Römer is juryvoorzitter van de Schaduwprijs. De Gouden Strop en de Schaduwprijs zijn een initiatief van het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs (GNM).

De Gouden Strop

De Gouden Strop, de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige spannende boek, bestaat 32 jaar en is genoemd naar het gelijknamige boek van Joop van den Broek. Aan De Gouden Strop is een geldprijs van €10.000,- verbonden en een sculptuur van de hand van Marianne van den Heuvel. Vorig jaar won Tot stof van Felix Weber. De jury bestaat naast juryvoorzitter Anniko van Santen dit jaar uit: Jos van Cann (recensent Hebban.nl, VN’s Detective & Thrillergids en thrillerboek.nl), Marian van Leth (oud-directeur BiblioNu Venray/Horst), Els Roes (Thriller & Zo, recensent VN’s Detective & Thrillergids) en Herma Schipperheijn (Boekhandel Augustinus Nijmegen).

De Schaduwprijs

De Schaduwprijs wordt in 2018 voor de 22ste keer uitgereikt. De prijs werd in 1997 ingesteld door het GNM om aankomende schrijvers in het genre te stimuleren. De prijs is vernoemd naar ‘De Schaduw’, de legendarische hoofdpersoon uit de detectiveromans van Havank. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 1.000,- en een kunstwerk van Daan Jippes. Vorig jaar won Bling bling van Jan Van der Cruysse. De jury bestaat naast juryvoorzitter Peter Römer (thrillerauteur en voorzitter GNM) dit jaar uit: Michel van Bergen Henegouwen (thrillerauteur, GNM bestuur), Linda Jansma (thrillerauteur, GNM bestuur), Marian Lerchbaumer (Bibliotheek Kennemerwaard) en Isa Maron (thrillerauteur, GNM bestuur).

 

Dag van de Bellettrie: een verslag

Jan Hilbers, de directeur van de Auteursbond heet het publiek welkom op deze ‘Dag van de Bellettrie’, waar vijf auteurs spreken over hun schrijverschap en in dialoog gaan met het publiek. ‘s Middags worden in de bovenzaal de Charlotte Köhlerprijs en het-stipendium uitgereikt.   Ellen Deckwitz presenteert de middag.

Marcel van Driel

Is een veelzijdig schrijver van jeugdboeken. Naast o.a. Billy de Kip en de serie Superhelden.nl schreef hij ook non-fictieboeken, o.a. Waanzinnige plannen – en hoe ze te realiseren.

Marcel vertelt over hoe hij zijn schrijfroutine weer probeerde op te pakken na een burn-out. Zijn motto: Kies om je niet te laten onderbreken of afleiden tijdens je werk. Hij schrijft nu iedere dag vier uur aan een stuk, zonder afleiding. Schieten er gedachten door zijn hoofd? Dan schrijft hij die op zijn ‘niet-nu-lijst’. Omdat Marcel ADHD heeft, heeft hij geleerd zijn schrijfroutine zorgvuldig op te bouwen. Zijn tips: Kies voor rust, in plaats van drukte. Bouw een routine op van elke dag schrijven en durf je ook te vervelen.

Marieke Nijkamp

Haar debuutroman This Is Where It Ends stond ruim zestig weken in de New York Times bestsellerlijst. Haar tweede boek Before I Let Go (Voor ik je loslaat) staat op punt van verschijnen.

Marieke bewandelde een andere weg dan de gemiddelde Nederlandse schrijver. Ze schreef in het Engels, kwam eerst in Amerika op de bestsellerlijst terecht. Daarna werd haar werk vertaald voor de Nederlandse markt. In Amerika werkt Marieke met een literair agent. Haar agent is haar partner in het publiceren en haar uitgever is haar partner in creativiteit. Ze heeft geleerd om te gaan met kritiek op haar werk. Een antwoord aan haar uitgever begint met de woorden ‘ja, en…’ Dat helpt haar om niet meteen ‘nee’ te  zeggen als er bijvoorbeeld een voorstel gedaan wordt haar verhaal te veranderen. En ze vraagt eerst altijd: ‘waarom’. Meteen ‘nee’ zeggen is funest voor de creativiteit. Haar uitgever wil net als zij dat haar boek slaagt.

Mustafa Stitou

Publiceerde vier dichtbundels, waaronder Varkensroze ansichten en Tempel. Zijn werk werd meerdere malen bekroond, onder andere met de VSB Poëzieprijs.

Mustafa werd deze middag gevraagd om iets te vertellen over hoe je je artistiek ontwikkelt. Hij beantwoordt deze vraag door een gedicht voor te dragen. Punten die hij daarin benoemt, zijn o.a.: Zing het onzegbare, negeer de anderen, vergeet de markt, wijs stereotypen de deur, schep orde in de chaos, betover, laat los, verveel je, leer van de kleintjes en leer van de groten en lees.

Alma Mathijsen

Is schrijver van zes toneelstukken, een verhalenbundel en twee romans. Daarnaast publiceert ze in het NRCHet ParoolDAS MAGAZINVrij Nederland en trad ze op bij o.a. Crossing Border.

Voor de vraag ‘Hoe moet je een boek promoten?’ heeft Alma een middag gespendeerd op het wereldwijde web. Daar vond zij honderden websites die tips geven over hoe je je boek onder de aandacht kan brengen. Twee tips kwam ze veelvuldig tegen:

Tip 1: Haak in op de actualiteit. Alma zelf houdt zich zo min mogelijk bezig met de actualiteit. Lezers zijn niet gek, als een schrijver de actualiteit slechts als middel gebruikt om beter te verkopen, hebben ze dat feilloos door.

Tip 2: Social media is Key! Een schrijver moet sociaal digitaal worden, voor de promotie van zijn boeken. De tip van Alma: Plaats wat je leuk vindt, laat zien wie je bent en vergroot dat uit. Als je social media niet leuk vindt, doe het dan niet. Andere gebruikers ruiken het als je het alleen als middel gebruikt om reclame te maken.

Alma concludeert dat het belangrijkste blijft dat boeken eerst heel goed geschreven worden. De enige tip die Alma wel opvolgt komt van David Sedaris: ‘Write thank-you notes.’

Gideon Samson

Werd op 25-jarige leeftijd met Ziek de jongste winnaar van een Zilveren Griffel ooit. Met het onthutsende jeugdboek Zwarte zwaan rekende hij af met het cliché van het onschuldige kind.

Gideon vertelt dat hij als kind een innerlijke drang had tot voetballen. Tegenwoordig is zijn innerlijke drive verlegd naar het schrijven. Gideon beschrijft zichzelf als een man vol reserves, twijfels en angsten, die neigt naar cultuurpessimisme. Hij schrijft heel intuïtief. Zijn twijfels en gedachtes over het leven komen terug in ongecontroleerde schrijfsessies. Zijn boeken gaan daardoor vooral over hemzelf. De vraag over wat hij met zijn werk bedoelt, vindt hij lastig. Gideon ziet zijn boeken als een pleidooi voor nuance en zelf nadenken.

Schrijven vanuit een innerlijke noodzaak maakt Gideon een gelukkiger en leuker mens. Toch denkt hij niet dat hij zijn innerlijke drive ook echt nodig heeft om iets goeds te kunnen maken. Bij werk in opdracht ontbreekt die drive. Toch kan hij dat goed.

Kunstenaars hoeven niet te wachten op het heilige vuur van de inspiratie, want schrijven is oefenen en oefening baart kunst. Dus moet een schrijver arbeid verrichten, meters maken, fouten durven maken en zichzelf verrassen.

Rouleren langs de tafels

Na een korte pauze stuurt Ellen Deckwitz de schrijvers naar de tafels om te rouleren en in gesprek te gaan met het publiek over het schrijfproces, de innerlijke noodzaak, schrijftalent, routines en het waarom van schrijven in het Engels.

Charlotte Köhler prijs en -stipendium

Maria Vlaar, voorzitter van de Auteursbond, reikte ’s middags het Charlotte Köhler Stipendium 2017 uit aan jeugdboekenschrijfster Enne Koens. De Charlotte Köhlerprijs voor poëzie ging naar Alfred schaffer voor zijn bundel Mens dier ding.

Verslag: Tanja de Jonge

Foto’s: Inigo Garayo

Makers algemene boeken voor het eerst in beeld

Hoeveel auteurs en vertalers telt Nederland? En, hoeveel titels brengen zij jaarlijks op de markt? KVB Boekwerk brengt dat nu met meer nauwkeurigheid in beeld, omdat we – voor het eerst – een filtering op algemene boeken hebben kunnen maken. De Nederlandse algemene boekenmarkt betreft het totaal aan titels minus de school- en wetenschappelijke boeken. In de Monitor 2017 – Makers leest u meer over de aantallen Nederlandse auteurs, vertalers en hoeveel titels zij in welk boekgenre publiceerden. Bovendien doken we in de specifieke cijfers voor het literair-culturele segment.

Investeren in digitaal

In de monitor 2017 brengt KVB Boekwerk in beeld hoe de concurrentieverhouding tussen uitgeverijen zich ontwikkelt, wat hun portfolio is en welke impact bestsellers hebben. Uit ons onderzoek blijkt dat de grootste uitgeverijen de meeste digitale boeken op de markt brengen. Het aandeel e-books in 2016 is bij de vijf grootste uitgeverijen ruim 8%, en bij de 7 daaronder, ruim 9%. Bij de uitgeverijen daaronder is dat minder dan 4%. Vooral in het topsegment zien we een groei in e-books.

Van de bijna 4.000 uitgeverijen die Nederland rijk is, zijn er 39 verantwoordelijk voor 75% van de totale marktomzet.

Monitor boekverkopers

Naast de monitor van uitgevers en makers publiceert KVB Boekwerk jaarlijks ook de monitor boekverkopers. Voor de actuele cijfers over verkooppunten (de logistieke stroom naar fysieke winkels en webwinkels) maken we gebruik van de distributiegegevens van CB. Deze gegevens komen helaas pas later beschikbaar. Naar verwachting verschijnt de monitor boekverkopers daarom begin 2018.