Voorwaarden

Toelatingscriteria per sectie

 • Sectie Letterkundigen: Modelcontract Oorspronkelijk Werk (of sterk daarop gelijkend). Zonder contract of bij een andere publicatievorm volgt een inhoudelijke weging; of aspirant: een schrijfopleiding.
 • Sectie Kinder- en Jeugdboeken: Modelcontract (of redelijk contract); of aspirant: een schrijfopleiding.
 • Sectie Toneelschrijvers: ondertekend contract met exploitant en opvoering; of aspirant: opleiding of ondertekend contract.
 • Sectie Literair Vertalers: Modelcontract Vertaling Literair Werk; of aspirant: vertaalopleiding.
 • Sectie Boekvertalers: professioneel vertaler wat blijkt uit een website en/of een lijst opdrachtgevers; of aspirant: vertaalopleiding.
 • Sectie Freelance Journalisten: iedereen die professioneel schrijft en publiceert; of aspirant: opleiding journalistiek, jonger dan 28 jaar.
 • Sectie Netwerk Scenarioschrijvers: ondertekend contract met exploitant plus verfilming; of aspirant: vakopleiding of ondertekend contract (zonder realisatie).
 • Sectie Educatieve Auteurs: iedereen die schrijft voor het onderwijs, die leermiddelen maakt of educatieve content ontwikkelt; geen aspirant-lidmaatschap mogelijk.
 • Sectie Ondertitelaars: ondertekend contract voor ondertitelopdracht; geen aspirant-lidmaatschap mogelijk.

(Volwaardig) lidmaatschap Auteursbond

 • Als ‘algemene eis’ geldt dat een schrijver of vertaler aantoonbaar (een) publicatie(s) onder zijn naam heeft uitgebracht, of hieraan heeft meegewerkt. De aard van de publicaties kan verschillend zijn.
 • Een kandidaat werkt beroepsmatig en maakt werk in de zin van de Auteurswet.
 • Uitgaven in eigen beheer ( van self-publishers) zijn beschikbaar via distributie via het Centraal Boekhuis of vergelijkbare kanalen.

Aspirant-lidmaatschap Auteursbond

 • Een aspirant-lid volgt een schrijvers- of vertalersvakopleiding, een soortgelijke opleiding of kan een contract overleggen (waarvan het werk niet noodzakelijk hoeft te zijn afgerond of gepubliceerd).
 • Het aspirant-lidmaatschap duurt (maximaal) zes jaar. Na het derde volle kalenderjaar van een aspirant-lidmaatschap vindt een toetsing plaats en wordt bepaald of de aspirant-status (met maximaal drie jaar) wordt verlengd.
 • Een aspirant-lid heeft geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

Buitengewone leden

Dit zijn erfgenamen van auteursrechthebbenden (die zelf over exploitatierechten beschikken).

 

Meld je hier aan!!