Voorwaarden

Soorten lidmaatschap

Volwaardig en aspirant-lidmaadschap

De secties Letterkundigen, Jeugdboekenschrijvers, en Toneelschrijvers, de Freelance Journalisten en de Scenarioschrijvers kennen een volwaardig lidmaatschap en een aspirant-lidmaatschap. De Educatieve auteurs en de Ondertitelaars hanteren uitsluitend het volwaardig lidmaatschap.

Buitengewone leden

Dit zijn erfgenamen van auteursrechthebbenden (die zelf over exploitatierechten beschikken).

Voorwaarden lidmaatschap per sectie 

Letterkundigen

Volledig lidmaatschap

 • U moet minstens één literair werk van substantiële omvang onder redelijke voorwaarden hebben gepubliceerd door een professioneel geleide uitgeverij.*

Aspirant lidmaatschap

 • Wie een schrijvers- of vertalers vakschool, een soortgelijke opleiding of een universitaire studie Nederlands met succes heeft voltooid of in een gevorderd stadium van die opleiding zit.
 • drie jaar geldig, eventueel met één keer verlengen van een jaar.
Jeugdboekenschrijvers 

Volledig lidmaatschap

 • U moet minstens één literair werk van substantiële omvang onder redelijke voorwaarden hebben gepubliceerd door een professioneel geleide uitgeverij.*

Aspirant lidmaatschap

 • Wie een schrijvers- of vertalers vakschool, een soortgelijke opleiding of een universitaire studie Nederlands met succes heeft voltooid of in een gevorderd stadium van die opleiding zit.
 • drie jaar geldig, eventueel met één keer verlengen van een jaar.
 Educatieve auteurs
 • Voor iedereen die schrijft voor het onderwijs, die leermiddelen maakt of educatieve content ontwikkelt.
 Literaire vertalers

Volledig lidmaatschap

 • u moet minstens één literair werk van substantiële omvang onder redelijke voorwaarden hebben gepubliceerd door een professioneel geleide uitgeverij.
 • drie jaar geldig, eventueel met één keer verlengen van een jaar.

Aspirant lidmaatschap

 • Wie een schrijvers- of vertalers vakschool, een soortgelijke opleiding of een universitaire studie Nederlands met succes heeft voltooid of in een gevorderd stadium van die opleiding zit.
 • Drie jaar geldig, eventueel met één keer verlengen van een jaar.
Toneelschrijvers

Volledig lidmaatschap

 • Er dient minimaal één door u geschreven toneelstuk te zijn opgevoerd door een professioneel gezelschap of theaterproducent onder redelijke voorwaarden.

 

Aspirant lidmaatschap

 • Wie een contract voor het schrijven van een toneelwerk met een producent heeft gesloten, al is het stuk nog niet opgevoerd.
 Boekvertalers
 • U dient minimaal twee vertaalcontracten voor boeken van substantiële omvang te tonen.
Freelance Journalisten

Volledig lidmaatschap

 • U levert met een zekere regelmaat op freelancer basis (vertalingen van) bijvoorbeeld columns, recensies, opiniestukken, interviews, reportages of strips aan kranten, tijdschriften, nieuwe media of tekst gerelateerde bijdragen aan radio of televisie. Van belang is dat het auteursrecht bij u berust.

Aspirant lidmaatschap

 • Aspirant lidmaatschaap is mogelijk voor beginnende journalisten tot 28 jaar.
 • Het aspirant lidmaatschap duurt maximaal twee jaar en wordt omgezet in een gewoon lidmaatschap met ingang van het kalenderjaar nadat het aspirant-lid de leeftijd van 28 jaar heeft bereikt.
Netwerk Scenarioschrijvers

Volledig lidmaatschap

 • Er is minimaal één werk gerealiseerd voor tv, film, radio, soap, opdrachtfilm of de nieuwe media, te bewijzen met een contract (in dienstverband of als zelfstandige).

Aspirant lidmaatschap

 • Voor iedereen toegankelijk die een relevante opleiding heeft gevolgd aan o.a. de Filmacademie of de HKU.
 • Netwerk Scenarioschrijvers aspirant-lidmaatschaap duurt maximaal  10 jaar.
Ondertitelaars
 • Voor ondertitelaars die een zelfstandige beroepsuitoefening hebben.
 • Ook als de contracten niet voldoen aan de Auteursbond-standaard, kunt u lid worden van onze algemene sectie.