Bestuur

Het bestuur van de Auteursbond is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging. Op zijn beurt legt het bestuur verantwoording af aan het hoogste orgaan binnen de Auteursbond, de algemene ledenvergadering. Het bestuur laat zich bij het vaststellen van de strategie en het beleid bijstaan door de adviesraad. Bij de uitvoering van het beleid wordt het bestuur ondersteund door het bureau.

Het bestuur wordt gekozen door de leden en benoemd door de algemene ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit maximaal zeven personen.

Bestuursleden

  • Maria Vlaar (voorzitter), journalist en redacteur.
  • Jeroen Thijssen (secretaris), romanschrijver, essayist en journalist.
  • Wim Jurg (penningmeester), schrijver van fictie en non-fictie, historicus.
  • Petra Wolthuis, journalist.
  • Karin van der Meer, scenarioschrijver.
  • Frank Huysmans, hoogleraar bibliotheekwetenschap.