Charlotte Köhler: prijs en stipendium

Charlotte Köhler Prijs

De Charlotte Köhler Prijs is een belangrijke, driejaarlijkse prijs voor een auteur die een hoogstaand proza-, poëzie- of toneelwerk heeft geschreven. Aan deze prijs, die tevens als oeuvreprijs geldt, is een bedrag van €15.000,- verbonden.

Voor de Charlotte Köhler Prijs komt elke drie jaar een ander genre in aanmerking. Voor de komende periode is dat: poëzie in 2017, proza in 2020 en toneel in 2023. Het bekroonde werk moet in de drie jaar voorafgaand aan het uitreikingsjaar in boekvorm zijn gepubliceerd. Althans, dat geldt voor proza en poëzie. Voor toneel geldt dat de premièredatum in de drie jaar voorafgaand aan het jaar van uitreiking ligt. De Charlotte Köhler Stichting, die wordt beheerd door de Auteursbond, kent de prijs toe op voordracht van een deskundige jury.

De recentste winnaar van deze prijs (2014) is Ad de Bont. Hij ontving de prijs voor zijn gehele oeuvre en in het bijzonder voor zijn toneelstuk Mehmet de Veroveraar. Overzicht eerdere winnaars.

Charlotte Köhler Stipendium

Het Charlotte Köhler Stipendium is een eenmalige aanmoedigingstoelage van € 5.000,- voor een getalenteerde beginnende Nederlandstalige auteur of vertaler van proza, poëzie, jeugdliteratuur, toneel of ander werk dat tot de literatuur wordt gerekend.

Het Charlotte Köhler Stipendium wordt jaarlijks toegekend. Om voor het stipendium in aanmerking te komen, dienen in de afgelopen vijf jaar titels van de auteur of vertaler te zijn uitgebracht. In geval van toneelwerk wordt niet de publicatie, maar de uitvoering als voorwaarde gesteld.

Voor het Charlotte Köhler Stipendium komt elk jaar een ander genre in aanmerking. Voor de komende periode zijn dat: jeugdliteratuur in 2017, proza in 2018, poëzie in 2019, toneel in 2020 en literaire vertaling in 2021. Het stipendium wordt toegekend door de Charlotte Köhler Stichting, die wordt beheerd door de Auteursbond.

De recentste toekenning van dit stipendium (2016) was aan Jan Sietsma voor zijn vertaling van Friedrich Schlegels Athenaeum. Fragmenten, essays, kritieken.

Wie was Charlotte Köhler?

Charlotte Köhler (1892-1976) was een vooraanstaand en succesvol toneelspeelster en voordrachtskunstenares. Zij speelde onder meer bij de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel, Het Schouwtooneel en De Amsterdamsche Tooneelvereeniging. De grote faam die Charlotte Köhler verwierf met haar rollen bij de theatergezelschappen werd zo mogelijk nog overtroffen door het succes dat ze boekte met haar virtuoze solovoordrachten.

Zelf van arme komaf schonk Charlotte Köhler haar vermogen aan het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Vereniging van Letterkundigen (voorloper van de Auteursbond). De vereniging richtte in 1988 de Stichting Charlotte Köhler op, die zowel een prijs als een stipendium voor auteurs uitreikt. In 2009 werd de financiële armslag van de Charlotte Köhler Stichting vergroot dankzij een legaat van de overleden schrijfster Netty Koen-Conrad (1971-2008).

Over de stichting

De Charlotte Köhler Stichting is een ANBI-Stichting. Hieronder vindt u de daarvoor relevante informatie. Meer informatie is verkrijgbaar via het bureau van de stichting. Het bureau van de stichting is tevens het bureau van de Auteursbond.

Fiscaal nummer: 8052.17.915.

Hieronder vindt u de recentste jaarrekening.

Jaarrekening Charlotte Köhler Stichting 2016

Jaarrekening Charlotte Köhler Stichting 2015