Algemene Ledenvergadering 2019

uur, De Balie

Kom zaterdagmiddag 15 juni naar de Algemene Ledenvergadering in debatcentrum De Balie. Als vanouds wordt de vergadering gecombineerd met de ledenvergadering van Lira.

Na afloop van de ALV van de Auteursbond vindt eveneens in de Balie de jaarvergadering van Stichting Lira plaats met aansluitend een inhoudelijk programma. Ter afsluiting van de dag biedt Stichting Lira leden van de Auteursbond en aangeslotenen van Lira een feestelijk buffet aan.

Meld je aan!

 • 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) – 15.30 uur: ALV Auteursbond
 • 16.00 uur – 17.30 uur: Jaarvergadering Lira
 • 17.30 uur: Buffet
 • Locatie: De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam

Agenda ALV Auteursbond

 1. Welkom/opening door de voorzitter
 2. Voorstellen sectiebestuur Misdaadauteurs
 3. In memoriam leden Auteursbond
 4. Vaststellen definitieve agenda
 5. Verslag vergadering zaterdag 16 juni 2018
 6. Jaarverslag 2018
  Toelichting Jan Hilbers
 7. Verkort financieel verslag 2018
  Toelichting Wim Jurg
 8. Decharge bestuur over het afgelopen jaar
  – Gevoerde beleid in 2018
  – Jaarrekening 2018
 9. Vaststellen begroting 2020
  Toelichting Wim Jurg
 10. Evaluatie Auteursbond
  Toelichting Miro Lucassen en René Appel
  Ter besluitvorming:
  – Voorstel tot opheffing van de Adviesraad
  – Formaliseren intersectioneel overleg sectievoorzitters
  – Vervanging adviesraad door sectievoorzittersoverleg
 11. Wijziging toelatingsvoorwaarden en studentenlidmaatschap
 12. Stichting Auteursprijzen – Ontwikkelingen
  Toelichting Jeroen Thijssen
 13. Herbenoemingen in het bestuur
  – Voorstel tot herbenoeming Maria Vlaar als voorzitter voor een volgende termijn van drie jaar
  Toelichting Jeroen Thijssen
 14. Vertrekkende sectiebestuursleden en nieuwe benoemingen
 15. Wvttk
 16. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken zijn voor aanvang van de vergadering geprint beschikbaar in de foyer van de Balie.