NFF Extended Auteursrecht

uur, EYE

De ontwikkeling van het auteursrecht en de komst van steeds meer (nieuwe) superplatforms maken dat NFF Extended graag de stand van zaken wil opmaken aangaande het auteursrecht en vergoedingen in Nederland.

Onder leiding van moderator Monica Bremer (Bremer & De Zwaan) zet een aantal sprekers uiteen hoe in Nederland de auteurswet, auteursrechten en vergoedingen op dit moment zijn geregeld, welke organisaties zich hiermee bezighouden en wie er aanspraak kan maken op welke mogelijkheden. Ook wordt er aandacht geschonken aan hoe het is georganiseerd in vergelijkbare andere Europese landen.

Meer informatie en kaartjes

Deze bijeenkomst in het kader van Auteursrecht wordt ondersteund door het Netwerk Scenarioschrijvers van de Auteursbond.

NFF Extended
NFF Extended is het verbindende platform van het Nederlands Film Festival, bedoeld om iedereen in de sector jaarrond te informeren én te inspireren door bijeenkomsten over relevante, actuele en urgente onderwerpen. NFF Extended wordt georganiseerd in het kader van de versterking van de arbeidsmarktpositie van filmprofessionals, in samenwerking met Eye Filmmuseum en in overleg met diverse (branche)organisaties.