Vertaalslag 2019: Vertalen anno nu

uur, Tolhuistuin

De Vertaalslag behandelt dit jaar een urgent thema: vertalen anno 2019. Met de tijd verandert ook de taal en de gevoelswaarde van woorden. De vraag of bepaalde woorden en termen nog gebruikt kunnen worden is onderdeel van het maatschappelijk debat. Is politiek correct vertalen wenselijk – of zelfs maar mogelijk?

Vertalers worden vaak gezien als een soort culturele glazenwassers: via een frisgewassen venster bieden ze glashelder zicht op het werk van anderstalige auteurs. Maar is het venster van de vertaler altijd hetzelfde? Maakt gender en identiteit van de vertaler verschil? Gaat een juiste vertaling mee met de tijd? Of moet een juiste vertaling zo dicht mogelijk bij het origineel blijven? Vragen waar elke vertaler anno nu mee te maken krijgt…

Programma

  • Historicus/theoloog/arabist Gert Jan Geling over de (on)wenselijkheid van politiek correct vertalen
  • Taalwetenschapster Ingrid van Alphen over de (on)mogelijkheid van genderneutraal vertalen en of er wel zoiets bestaat als waardevrij taalgebruik
  • Paneldiscussie met o.a. literair vertaler Harm Damsma en schrijfster Nisrine Mbarki over bovenstaande (ver)taalpolitieke kwesties
  • Uitreiking van de Vertaalengel en de Vertaalduivel, namens de sectie Literair Vertalers van de Auteursbond, aan personen of instanties die iets voor de vertaalwereld hebben betekend
  • Borrel

Presentatie: Hadassah de Boer.

 

Koop nu je kaartje!

 

De Vertaalslag wordt georganiseerd i.s.m. Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam.