OPROEP TOT OLEG SENTSOV DAG!

Genoeg is genoeg: laten we niet kijken hoe Oleg Sentsov sterft – laten we dinsdag 14 augustus uitroepen tot OLEG SENTSOV DAG!

Ten noorden van de poolcirkel, in Ruslands gevangeniskolonie nummer 8 in Labytnangi, lijdt een man honger omdat de politiek faalt. De Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov, die betrokken was bij de ondersteuning van de protesten van Euro Maidan in Kiev en die zich heeft verzet tegen de inlijving van de Krim door Rusland, is al meer dan 90 dagen in hongerstaking.
Zijn advocaat Dmitry Dinze meldt dat Oleg Sentsov tijdens zijn hongerstaking, die hij op 14 mei begon, inmiddels 30 kilo is kwijtgeraakt, dat hij aan bloedarmoede lijdt en een trage hartslag heeft.
Sentsov’s neef Natalya Kaplan zegt: “De situatie is niet zomaar ernstig, de situatie is catastrofaal.”
Drie maanden van protest van de internationale culturele wereld tegen de behandeling van Oleg Sentsov zijn zonder resultaat voorbij gegaan. Drie maanden van talrijke oproepen op alle niveaus aan president Poetin en de Russische autoriteiten om Oleg Sentsov vrij te laten, bleven zonder resultaat. De stemmen van duizenden mensen op straat in meer dan 30 landen bleven ongehoord.
Wat moet er nog meer gebeuren voordat de machthebbers eindelijk hun menselijke gezicht laten zien?

Vandaag is het 3 maanden geleden dat filmmaker Oleg Sentsov in hongerstaking ging. Bij deze doen wij op u een beroep u in te zetten voor zijn vrijlating. Of het een gedrukt artikel, een online-tekst, een tweet of een e-mail aan de Russische Ambassade betreft, laten we ervoor zorgen dat 14 augustus bekend wordt als de dag van Oleg Sentsov.
Voel u vrij om onderstaande tekst te gebruiken, deze aan te passen of uw eigen tekst te maken. Ook om bijgevoegde afbeelding te gebruiken. Of deel de link naar zijn debuutfilm Gaamer (2012) op streaming IFFR Unleashed*. De opbrengsten hiervan komen volledig ten goede aan Sentsovs zaak.
Hartelijk dank en met vriendelijke groet, tekent,
het bestuur van de European Film Academy

Media over de hele wereld, staatshoofden, leden van nationale parlementen en van het Europees Parlement, burgers – dinsdag 14 augustus zullen zij zich samen wenden tot president Poetin met een oproep tot menselijkheid: Toon genade, laat Oleg Sentsov vrij!

Berlijn, 13 augustus 2018
……………

Join us on Facebook
Twitter: @EuroFilmAwards
Instagram: eurofilmawards
YouTube: European Film Awards
#efa2018

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

MVSP Publiciteit
Monique van Schendelen
E-mail: monique@mvsp.nl | Tel: +31 (0)653 697 606

IFFR Unleashed
International Film Festival Rotterdam | Jenny Canters
E-mail: j.canters@iffr.com | tel: +31 (0)108909017

*Meer informatie over Sentsovs debuutfilm Gaamer (2012) op IFFR Unleashed:
https://mailchi.mp/iffr/dag-50-sentsovs-hongerstaking?e=578dd575aa
Link naar de film op IFFR Unleashed: https://www.iffrunleashed.com/film/gaamer

EUROPEAN FILM ACADEMY e.V.
Pascal Edelmann
Head of Press & PR
Kurfürstendamm 225, 10719 Berlijn, DUITSLAND
Tel: +49 (0)30 887 1670

 

 

 

 

 

 

 

Filmmakers winnen zaak en krijgen hogere royaltyvergoeding

De regisseur en scenarioschrijver van de film Soof zijn door de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht in het gelijk gesteld in de zaak die zij aanspanden tegen de producent van de film over een aanvullende royaltyvergoeding vanwege het grote succes van de film. Soof haalde bijna 8 miljoen op aan kaartverkoop.

Op grond van art. 25d Auteurswet (‘bestsellerbepaling’) hebben makers recht op een aanvullende vergoeding, wanneer de reeds overeengekomen vergoeding een ernstige onevenredigheid vertoont in verhouding tot de exploitatie-opbrengst. Dat was hier het geval. Waar de producenten 50% ontvingen van (een deel van) de exploitatie-opbrengst, ontvingen regisseur en scenarioschrijver 7% resp. 5%. Volgens de Geschillencommissie is dat een ernstige onevenredigheid, nu vaststaat dat beide makers “een essentiële bijdrage hebben geleverd aan het succes van de film”.

Het beroep op de bestsellerbepaling slaagt dus. Een aanvulling van de royaltyvergoeding met 5% wordt redelijk geacht. Producenten zijn nu gehouden deze te betalen aan regisseur en scenarioschrijver.

Wat betekent dit voor de praktijk van makers?

Dit is de allereerste uitspraak van de Geschillencommissie. Tegen een achtergrond van makers die zeer terughoudend zijn om naar de commissie te stappen (kan niet anoniem, dus wat zijn de gevolgen voor je reputatie en je eigen praktijk?), en het leeuwendeel van de exploitanten dat niet bereid is zich bij de commissie aan te sluiten, is het belangrijk dat de commissie met deze uitspraak makers een steun in de rug geeft.

Uiteraard is het niet zo dat vanaf nu elke maker standaard 10-12% royaltyvergoeding kan eisen, als sprake is van een bestseller. Elk werk is anders, elke bijdrage van de maker daaraan is anders, elk budget en elke exploitatie-opbrengst zijn anders etc. Altijd dient een vergelijking gemaakt te worden tussen de opbrengst en de daartegenoverstaande vergoeding aan de maker, en tussen de prestaties die maker en exploitant hebben verricht. Dat is maatwerk.

Deze zaak ging over een film. Maar de bestsellerbepaling geldt voor elke maker, die een overeenkomst heeft gesloten om zijn/haar werk door een wederpartij te laten exploiteren. Dus ook schrijvers en vertalers van kinderboeken, schoolboeken, romans, essays en losse artikelen kunnen zich hierop beroepen.

De Auteursbond blijft deze zaak op de voet volgen, en zal haar leden hierover informeren.

 

Lees hier de uitspraak van de Geschillencommissie.

Lees hier de eigen uitleg van de regisseur over de kwestie.

Geld voor onderzoek en onderzoeksplannen

Mooi journalistiek idee, maar geen ruimte in de agenda om het volledig op eigen risico uit te werken? De nieuwe regeling voor steun aan onderzoeksjournalistiek kan sinds kort ook researchbudget beschikbaar stellen. De sectie Freelance Journalisten van de Auteursbond is verheugd over deze uitbreiding van de mogelijkheden om zelfstandige journalisten te ondersteunen bij hun werk. De maximale researchsubsidie van 3.500 euro kan precies de aanmoediging zijn om een interessante productie over de drempel te helpen. Denk daarbij zeker ook aan regionale en lokale onderzoeken. Voor dat werkterrein is een deel van het budget nadrukkelijk gereserveerd.

Het subsidiegeld komt uit de 5 miljoen die het regeerakkoord beschikbaar heeft gesteld voor onderzoeksjournalistiek. Het Fonds Bijzondere Journalistieke projecten is een van de organisaties die het geld gaat verdelen. Bij Fonds BJP is projectleider Henk Bas aangesteld om de regeling uit te voeren. Hij is bereikbaar voor iedereen die een aanvraag in wil dienen, en adviseert om altijd vooroverleg te houden. Contact leggen kan per mail en telefonisch: +31 6 12 99 05 77

Onderzoeksjournalistiek is voor freelancers riskant terrein: er gaat veel tijd in zitten en het resultaat is onzeker. De ondersteuning van research moet dat risico verminderen. Het fonds beseft dat de uitkomst van de research in sommige gevallen kan zijn dat er toch geen publicatie tot stand komt. Aanvragen om ondersteuning van research moeten wel laten zien dat er aanleiding is om het onderzoek te beginnen. Ze worden onder andere getoetst aan de definitie van onderzoeksjournalistiek zoals die geldt bij de VVOJ, de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten.

Net zoals bij de bestaande regeling van Fonds BJP moet de aanvrager een intentieverklaring hebben van een medium dat interesse heeft om het eindresultaat te publiceren. De beoordeling gebeurt door een commissie van het bestuur van het fonds, aangevuld met adviseurs uit de praktijk. De steunregeling voor onderzoeksjournalistiek subsidieert niet alleen tekst maar ook beeld, geluid en multimediale producties, of combinaties daarvan.

Heb je nu al een idee, dan kun je het in de eerste aanvraagronde indienen tot 27 augustus. De volgende deadline is 29 oktober.

12 workshops op de dag van de Educatieve Auteur

Op de Dag van de Educatieve Auteur kunnen deelnemers meedoen aan twaalf  uiteenlopende workshops over de inhoudelijke, creatieve en praktische kanten van het maken van lesmateriaal. Het doel van de workshops is om educatieve auteurs en leraren die hun eigen lessen ontwikkelen nieuwe vaardigheden, aanpakken en inzichten te geven.

De bezoekers van de Dag van de Educatieve Auteur kunnen zich onder andere verdiepen in het combineren van beeld en tekst, het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal en het zichtbaar maken van leerprocessen. Daarnaast is er gelegenheid om meer kennis op te doen van de zakelijke kant van het vak, om collega-auteurs te ontmoeten en nog veel meer.

De Dag van de Educatieve Auteur is een initiatief van de sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond. Goed onderwijs kan niet zonder goed lesmateriaal. Tijdens deze conferentie worden de makers van lesmateriaal in het zonnetje gezet en krijgen ze de kans om te leren en te ontmoeten.

De tweede Dag van de Educatieve Auteur vindt plaats op zaterdag 10 november in de Observant in Amersfoort van 09.30 tot 16.00. Naast de workshops is er de lezing van schrijver-filosoof Bas Haring, een optreden van theatergroep De Gasten en de uitreiking van de Educatieve Parel, een prijs voor de beste les van 2018 over het thema burgerschap.

Lees meer op www.dagvandeeducatieveauteur.nl

Auteursbond en NVJ presenteren ‘ZZP cursusaanbod 50% korting’

 

De Auteursbond en de NVJ bieden gezamenlijk trainingen aan met 50% korting. Schrijvers, vertalers, journalisten en mediaprofessionals kunnen profiteren van dit nieuwe samenwerkingsproject, genaamd ZZP cursusaanbod 50% korting.

 

Een lidmaatschap bij de Auteursbond of de NVJ is niet vereist om gebruik te maken van de korting; ook niet-leden die geregistreerd zijn bij de KvK, komen ervoor in aanmerking.

 

Er worden trainingen aangeboden om als zelfstandige je tijd te efficiënter managen, je online identiteit te versterken of je eigen werk beter te presenteren. En er zijn nog veel meer mogelijkheden in het groeiende aanbod.

Klik hier om naar de informatiepagina van ZZP cursusaanbod 50% korting te gaan >

 

ZZP cursusaanbod 50% korting wordt mogelijk gemaakt door auteursrechtorganisatie LIRA, die reprorechtgelden op deze manier wil laten terugstromen naar freelancers in de media, en wordt zo financieel toegankelijker gemaakt. Dit geld moet ten goede komen aan ondernemerschap, werk en inhoud.

 

Het project werd voor het eerst aangekondigd op 23 juni jl., tijdens het Freelancersfestival 2018, en zal drie jaar duren. Houd de websites van de Auteursbond en de NVJ in de gaten.

 

“Ik vind het belangrijk om mensen echt met elkaar in gesprek te laten gaan”

Sinds 1 juni is Iris Roelands werkzaam als jurist bij de Auteursbond. Een goede aanleiding voor een nadere kennismaking.

De afgelopen 20 jaar heeft Iris brede ervaring opgebouwd als bedrijfsjurist, advocaat en zelfstandig ondernemer in de mediasector. Haar expertise ligt op het gebied van auteursrecht en mediarecht. Binnen de Auteursbond gaat ze zich met name bezig houden met juridische kwesties die de AV-sector raken.

“Ligt mijn netwerk nu nog voornamelijk aan de exploitanten-kant, mijn persoonlijke affiniteit gaat meer uit naar de makers. Omdat ik begrijp hoe aan de exploitanten-kant wordt gedacht en gehandeld, hoop ik de schrijvers van de Auteursbond nog beter bij te kunnen staan.”

Wat is belangrijk voor schrijvers om te weten over hun rechten?

“Het mooie van ons auteursrecht vind ik dat het ontstaat, terwijl je schrijft. Is je verhaal af, dan hoef je niet naar een notaris of andere jurist om je rechten veilig te stellen. Jij hebt het verhaal geschreven, en daarom heb jij het volle auteursrecht. Alleen schrijven de meeste schrijvers omdat ze willen worden gehoord, en dus zullen ze op zoek gaan naar een partij die hun verhaal wil exploiteren. En dan wordt het spannend, want dan gaat er onderhandeld worden over je auteursrecht. Het is niet zozeer ingewikkeld, maar wel spannend en belangrijk.”

Zijn schrijvers te bescheiden?

“Dat denk ik wel. En ik snap wel waar dat vandaan komt. Als je iets hebt gemaakt waar je veel van jezelf in hebt gestopt, je bent trots op het resultaat, maar je weet nog niet goed hoe je ermee naar buiten gaat treden, dan ben je kwetsbaar. Exploitanten cirkelen om je heen en je bent misschien al lang blij met die toezegging dat je werk binnenkort uitgegeven zal worden. Op zo’n moment ben je eerder afwachtend dan dat je de mouwen opstroopt voor een contractonderhandeling.”

Wat moet er worden verbeterd?

“Ik kan nu wel heel hard roepen dat we de barricaden op moeten voor een betere inkomenspositie, maar ik kijk en denk graag breder. Er is naar mijn mening iets mis met hoe we in ons land diverse soorten van werk waarderen. En dan bedoel ik niet de financiële beloning van werk, maar veel meer de maatschappelijke, menselijke waardering. Heel veel werk nemen we voor lief, waardoor we denken dat het bijna gratis is. We kijken niet meer goed naar de mens achter het werk: de leerkracht op school, de verpleegkundige aan het bed en ook de schrijver van het verhaal.”

Wat drijft jou?

“Ik word niet gehinderd door een gebrek aan idealisme en rechtvaardigheid, en vind het belangrijk om mensen echt met elkaar in gesprek te laten gaan. Misschien ben ik daarom wel jurist geworden. Al is het soms ook best irritant, want niet iedereen wil altijd de strijdbijl begraven.”

Bas Haring hoofdspreker op Dag van de Educatieve Auteur

Schrijver en filosoof Bas Haring is hoofdspreker op de Dag van de Educatieve Auteur. Haring wordt uitgedaagd een beschouwing te geven over de rol van educatieve auteurs, die het ‘Kwartje moeten doen laten vallen’. Een van de vragen hierbij is: Hoe breng je leerstof op een heldere en inspirerende wijze over?

De Dag van de Educatieve Auteur, een bijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij het ontwikkelen van lesmateriaal, vindt plaats op 10 november a.s. in Amersfoort. Bas Haring is tevens informaticus en bijzonder hoogleraar op de leerstoel “publiek begrip van wetenschap” aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast schreef hij acht populair wetenschappelijke boeken over uiteenlopende onderwerpen zoals technologie, evolutie en economie. Verder schrijft hij columns voor onder meer de Volkskrant en diverse tijdschriften.

Naast de key note speech van Haring zijn er op de Dag van de Educatieve Auteur workshops, optredens en is er de uitreiking van de Educatieve Parel, een prijs voor het beste lesmateriaal. Het thema van de Educatieve Parel in 2018 is “Burgerschap past in elke les.” De organisatie van de Dag van de Educatieve Auteur is in handen van de Auteursbond, sectie Educatieve Auteurs.

Aanmelden voor de Dag van de Educatieve Auteur is mogelijk via www.dagvandeeducatieveauteur.nl.

Beeld: Heidi de Gier

Vlammetje voor Onno Kalverda

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 juni is Onno Kalverda onderscheiden met het Vlammetje, de erepenning voor leden van de Auteursbond. Onno stond in 2006 aan de wieg van de Vereniging van Educatieve Auteurs en was jarenlang een actief bestuurslid. “Het is altijd fijn om waardering te krijgen en even in het middelpunt te staan. Ik vond het dan ook heel leuk om het Vlammetje te mogen ontvangen,” reageerde Onno

Bij de uitreiking van de het Vlammetje aan Onno somde directeur Jan Hilbers een paar van de belangrijkste wapenfeiten van de Educatieve Auteurs op. Het aantal aangesloten auteurs is de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld, de educatieve auteurs praten met de Stichting Reprorecht over de geldstroom die samenhangt met leermiddelen en educatieve auteurs toegang hebben tot de Stichting Rechtshulp Auteurs bij conflicten over contracten. “Als kwartiermaker, later bestuurder ben je al die jaren verbonden geweest bij al deze ontwikkelingen.”

In zijn dankwoord schreef Onno: “Nu zijn we een stuk verder, niet alleen door de energierijke mensen in het bestuur, maar ook door de samenwerking met de Auteursbond en de geweldige ondersteuning van de coördinatoren zoals Annemarie van Toorn en het bureau en van de gehele Auteursbond. De kracht van het samengaan merken we al. Men gaat iets voorzichtiger met ons om en is meer bereid te luisteren.”

Elly Schippers benoemd tot erelid van de Auteursbond

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Auteursbond is Elly Schippers benoemd tot erelid van de Auteursbond. “Elly Schippers is een onvolprezen ambassadeur van de vereniging en van het vertaalvak,”volgens Janne Rijkers. Naast haar werk als literair vertaler Duits was Elly vijf jaar lang een serieus en zeer betrokken bestuurslid.

“Toen eind jaren zeventig mijn eerste vertaling verscheen, was ik apetrots dat ik lid mocht worden van de Vereniging van Letterkundigen,” sprak Elly in haar dankwoord. “Dat nu, bijna veertig jaar later, er het woordje ere voor wordt gezet, maakt me nog apetrotser, om het zo maar eens uit te drukken.”

Voor de toekenning van het Erelidmaatschap schreef collega-vertaler Jeanne Hoelierhoek een laudatio. Hierin prees ze Elly’s communicatieve en empathische talenten, waarmee ze als bestuurder veel voor elkaar heeft gekregen. “Ze was altijd direct maar tactvol,” aldus Jeanne. “In persoonlijke gesprekken nam ze ook de tijd om door te dringen tot de kern van een probleem, te zoeken naar een mogelijke oplossing.”

Ook stond Jeanne stil bij Elly’s werk als vertaler en haar tomeloze inzet voor haar beroepsgroep. Zo was ze in 2016 jurylid van het Charlotte Köhler Stipendium. Toen ze in 2015 de Europese Literatuurprijs ontving voor haar vertaling van Een handvol sneeuw investeerde ze het prijzengeld in en nieuw tijdschrift PLUK, dat een podium biedt aan jonge, beginnende vertalers.

Het erelidmaatschap is de hoogste onderscheiding die de Auteursbond toekent aan haar leden. Slechts vijf gingen haar voor, respectievelijk Kees Holierhoek, Arie van den Berg, Nelleke van Maaren, Rien Verhoef en Jan Boerstoel.

Lees het laudatio van Jeanne Hoelierhoek

Shortlist Europese Literatuurprijs 2018 bekend

De shortlist van de Europese Literatuurprijs 2018 is in Spui25 in Amsterdam gepresenteerd. Vijf titels zijn door een vakjury onder voorzitterschap van schrijver Anna Enquist geselecteerd als de beste, vorig jaar verschenen Nederlandse vertalingen van hedendaagse, Europese romans. Bijzonder is dat zowel de auteurs als de vertalers kans maken op de prijs.

De voor de shortlist geselecteerde romans zijn (in alfabetische volgorde van de auteursnamen):

  • De acht bergen van Paolo Cognetti, vertaald uit het Italiaans door Yond Boeke en Patty Krone (De Bezige Bij)
  • Max, Mischa & het Tet-offensief van Johan Harstad, vertaald uit het Noors door Edith Koenders en Paula Stevens (Podium)
  • Tijl van Daniel Kehlmann, vertaald uit het Duits door Josephine Rijnaarts (Querido)
  • Wedervaring van Bodo Kirchoff, vertaald uit het Duits door Josephine Rijnaarts (Lebowski)
  • Het leven in tijden van vrede van Francesco Pecoraro, vertaald uit het Italiaans door Els van der Pluijm en Hilda Schraa (Wereldbibliotheek).

De vakjury bestond naast voorzitter Anna Enquist uit Kees ’t Hart (auteur en recensent De Groene Amsterdammer), Hein van Kemenade (Boekhandel Van Kemenade & Hollaers, Breda), literair vertaler Saskia van der Lingen (ELP-laureaat 2017) en Nienke Willemsen (Literaire Boekhandel Lijnmarkt, Utrecht). Elf boekhandels selecteerden eerder de longlist.

De Europese Literatuurprijs vraagt specifiek aandacht voor hedendaagse romans uit het Europese taalgebied en benadrukt daarmee de literaire diversiteit en culturele rijkdom van Europa. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000 voor de schrijver en € 5.000 voor de vertaler van het bekroonde boek. De prijzen zullen op woensdag 31 oktober 2018 worden uitgereikt tijdens Crossing Border in Den Haag.

Eerder wonnen Max Porter en vertaler Saskia van der Lingen met Verdriet is het ding met veren, Sandro Veronesi en vertaler Rob Gerritsen met Zeldzame aarden, Jenny Erpenbeck en vertaler Elly Schippers met Een handvol sneeuw, Jérôme Ferrari en vertalers Jan Pieter van der Sterre en Reintje Ghoos met De preek over de val van Rome, Emmanuel Carrère en vertalers Katelijne De Vuyst en Katrien Vandenberghe met Limonov, Julian Barnes en vertaler Ronald Vlek met Alsof het voorbij is en Marie Ndiaye en vertaler Jeanne Holierhoek met Drie sterke vrouwen.

De Europese Literatuurprijs is een initiatief van Academisch-cultureel podium Spui25, Athenaeum Boekhandel, weekblad De Groene Amsterdammer en het Nederlands Letterenfonds, en wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds en de De Lancey Foundation.

www.europeseliteratuurprijs.nl