Auteursbond en NVJ presenteren ‘ZZP cursusaanbod 50% korting’

 

De Auteursbond en de NVJ bieden gezamenlijk trainingen aan met 50% korting. Schrijvers, vertalers, journalisten en mediaprofessionals kunnen profiteren van dit nieuwe samenwerkingsproject, genaamd ZZP cursusaanbod 50% korting.

 

Een lidmaatschap bij de Auteursbond of de NVJ is niet vereist om gebruik te maken van de korting; ook niet-leden die geregistreerd zijn bij de KvK, komen ervoor in aanmerking.

 

Er worden trainingen aangeboden om als zelfstandige je tijd te efficiënter managen, je online identiteit te versterken of je eigen werk beter te presenteren. En er zijn nog veel meer mogelijkheden in het groeiende aanbod.

Klik hier om naar de informatiepagina van ZZP cursusaanbod 50% korting te gaan >

 

ZZP cursusaanbod 50% korting wordt mogelijk gemaakt door auteursrechtorganisatie LIRA, die reprorechtgelden op deze manier wil laten terugstromen naar freelancers in de media, en wordt zo financieel toegankelijker gemaakt. Dit geld moet ten goede komen aan ondernemerschap, werk en inhoud.

 

Het project werd voor het eerst aangekondigd op 23 juni jl., tijdens het Freelancersfestival 2018, en zal drie jaar duren. Houd de websites van de Auteursbond en de NVJ in de gaten.

 

Martin de Haan winnaar Dr. Elly Jaffé Prijs

Literair vertaler ontvangt prijs van 40.000 euro

De Dr. Elly Jaffé Prijs 2018 voor de beste literaire vertaling uit het Frans naar het Nederlands is toegekend aan Martin de Haan. Juryvoorzitter Philip Freriks maakte de winnaar donderdagmiddag bekend tijdens een feestelijke bijeenkomst in VondelCS in Amsterdam. Het prijzengeld van de Dr. Elly Jaffé Prijs bedraagt € 40.000 euro en is daarmee een van de grootste literaire vertaalprijzen van Nederland.

De jury prijst het werk van Martin de Haan en met name zijn vertaling van Soumission van Michel Houellebecq (Arbeiderspers, 2015) en Les Liaisons dangereuses van Choderlos de Laclos (Arbeiderspers, 2017). “De jury is zeer onder de indruk van De Haans volmaakte Nederlandse stijlgevoel, de rijke woordenschat en idiomatische oplossingen waardoor de Franse tekst dankzij deze vertalingen een tweede adem krijgt,” aldus het juryrapport.

De andere genomineerden waren vertalers Anneke Alderlieste, Kiki Coumans en Liesbeth van Nes.

De Haan vindt het belangrijk dat een vertaler vaker wordt gezien als auteur van een nieuwe tekst. “Ik droom van  en vecht voor  een lees-, schrijf-, en uitgeefcultuur waarin vertalingen en vertalers voor vol worden aangezien.”

Martin de Haan (1966) is de vaste vertaler van hedendaagse schrijvers en essayisten als Houellebecq en Kundera en vertaalde werk van klassieke auteurs als Zola, Diderot en Proust. Hij was geruime tijd recensent Franse literatuur voor de Volkskrant en schrijft essays voor diverse Nederlandse en Vlaamse tijdschriften.

Stipendium

Tijdens de bijeenkomst werd tevens een stipendium van € 7.000,- uitgereikt aan een veelbelovende vertaler. Dit jaar was dat aan Eva Wissenburg. De twee andere genomineerden waren Carlijn Brouwer en Gertrud Maes.

Eva Wissenburg (1990) studeerde Franse Taal en Cultuur en volgde de Master Literair Vertalen aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2014 is ze werkzaam als literair vertaler. Tevens is zij verbonden aan de Universiteit van Utrecht als onderzoeks- en onderwijsmedewerker bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie.

Over de prijs

De Dr. Elly Jaffé Prijs werd in 2001 ingesteld door mevrouw Elly Jaffé (1920-2003) om de belangstelling voor de Franse taal en literatuur in Nederland te stimuleren.  Zij was letterkundige en was jarenlang literair criticus van Franse literatuur voor het weekblad De Groene Amsterdammer.

De Elly Jaffé Stichting, beheerd door de Auteursbond, kent de prijs toe aan een vertaling in de genres verhalend of beschouwend proza en poëzie. De vertalers worden gesteund door de Auteursbond, het Nederlands Letterenfonds en de uitgeverijen waar de vertalingen verschijnen.

De jury

De jury van de Dr. Elly Jaffé Prijs 2018: Philip Freriks (oud-correspondent van het NOS Journaal in Frankrijk), Rudi Wester (voormalig directeur van het Institut Néerlandais te Parijs),  Wineke de Boer (recensent Franse literatuur van de Volkskrant) en Eric Metz (docent vertaalwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam).

Beeld: Inigo Garayo

Schrijvers vragen aandacht voor auteursrechten

23 april is de Internationale Dag van het Boek en de Auteursrechten. Om de aandacht te vestigen op auteursrechten, rechten die van levensbelang zijn voor álle schrijvers, werd in opdracht van de Auteursbond een filmpje gemaakt met in de hoofdrollen Mano Bouzamour en Franca Treur.

Tijdens een vrolijke fietstocht door Amsterdam ontmoeten ze Kluun, Maria Goos, Isa Hoes en Hanna Bervoets en doen ze een bijzondere ontdekking. ‘Auteursrechten krijg je niet cadeau,’ luidt de clou. Het script van de film, waarin volop wordt verwezen naar hoogtepunten uit de Nederlandse cinema en literatuur, werd geschreven door Karin van der Meer en de regie was in handen van Pieter Bart Korthuis.

Legaal aanbod

Auteursrecht staat wereldwijd onder druk. Door digitalisering, illegale verspreiding van content en onduidelijke regelgeving lopen schrijvers en vertalers inkomen mis. Voor steeds meer auteurs wordt het moeilijker om te leven van hun werk. Als beroepsvereniging lobbyt de Auteursbond voor eerlijke vergoedingen, betere wetgeving en duidelijke afspraken met exploitanten. De Auteursbond roept ook consumenten op om te kiezen voor een legaal aanbod. Vorig jaar verscheen hierover een ander spotje met o.a. Arthur Japin, Jessica Durlacher en Alma Mathijsen.

Wereldboekendag

De Internationale Dag van het Boek en de Auteursrechten, ook bekend als Wereldboekendag, is een evenement dat jaarlijks wordt gehouden door UNESCO ter promotie van het lezen en auteursrechten. 23 april is een symbolische datum in de literaire wereld, want in 1616 stierven op deze dag drie van de grootste schrijvers van hun tijd: Miguel Cervantes, William Shakespeare en Inca Garcilaso de la Vega.

Schrijvers in de bres tegen illegale e-books

In een spotje dat sinds vandaag op Youtube staat brengen vijf bekende auteurs het illegaal verspreiden en e-books onder de aandacht. Dit spotje is onderdeel van een campagne van de Auteursbond tegen piraterij.

In deze komische film van minuut is te zien hoe schrijvers Arthur Japin, Alma Mathijsen, Jessica Durlacher, Francine Oomen en Ernest van der Kwast van toevallige voorbijgangers een ijsje, krant, wijntje, broodje en zelfs een hondje afpakken, met hetzelfde nonchalance waarmee sommige mensen illegaal e-books downloaden. “Schrijvers jatten toch ook niet van jou?” luidt de clou.

Het gebruik van e-readers groeit nog altijd. Een op de drie boekenlezers leest veel of alleen maar e-books. Deze ontwikkeling biedt nieuwe mogelijkheden voor een bredere verspreiding van boeken, maar heeft ook zorgelijke gevolgen. E-books worden illegaal gedownload en verspreid via e-mail, social media en websites die op grote schaal illegale bestanden met boeken aanbieden. Uit een onderzoek van Tros Radar uit 2016 bleek dat bijna vijftig procent van de e-book lezers wel eens op een illegale manier aan content komt.

Dit heeft grote consequenties voor de inkomstenpositie van schrijver en vertalers. Uit een onderzoek van het Nederlands Letterenfonds uit 2016 is gebleken dat ongeveer de helft van de mensen met een creatief beroep een jaarinkomen heeft van  € 28.000. Veel auteurs zijn voor hun inkomen afhankelijk van werkzaamheden die niet zijn gerelateerd aan schrijven of vertalen, waardoor ze minder tijd overhouden voor hun werk als auteur.

Met deze campagne hoopt de Auteursbond het bewustzijn onder lezers te bevorderen en ze aan te moedigen om hun e-books aan te schaffen via legale kanalen. ‘Als je boeken waardeert, dan waardeer je ook de schrijver,’ staat er op de site. Dit is ook in het belang van lezers zelf. Piraterij kan een reden zijn voor auteurs om er voor te kiezen hun werk niet als e-book uit te brengen. Naast deze bewustwordingscampagne zet de Auteursbond zich in om het legale aanbod van e-books te verbeteren.

Lees meer op voordeauteur.nl.

Open brief Maria Vlaar: Streamingdiensten voor boeken

In het NRC Handelsblad van 22 februari en in de Volkskrant van 23 februari staat het nieuws dat uitgevers een deal hebben gesloten met Bol.com en Kobo (e-readers) voor een onbeperkt streamingmodel voor boeken: Kobo Plus. Voor een tientje per maand krijgt de lezer een all-you-can-eat toegang tot het werk van duizenden schrijvers en vertalers. Uitgever Toine Donk van Das Mag merkte het al eerder op: bij de online boekhandel Bol.com verdwijnt bijna de helft van wat de klant betaalt in de zak van Bol: “Daarmee krijgen zij per verkocht exemplaar vijf keer meer dan de persoon die het schreef. Best raar.” Inderdaad: best raar. Maar niet alleen boekhandels als Bol vinden het kennelijk normaal dat de auteur er zo weinig aan verdient, ook sommige uitgevers. Patrick Swart, bestuursvoorzitter van WPG, van uitgeverij De Bezige Bij dus, beweert in De Volkskrant dat het nieuwe streamingmodel wel “even wennen” zal zijn voor auteurs, omdat er “op een andere manier” voor hun werk betaald zal gaan worden.

Die “andere manier” betekent in veel gevallen: niet of veel te weinig. Sommige uitgevers hebben sommige schrijvers een specifiek aanbod gedaan hoe ook zij een graantje mee kunnen pikken van de nieuwe verdienmodellen, maar de meeste auteurs kregen dat niet. Die kregen een algemene rondzendbrief waarin vooral stond dat alles nog experimenteel was, lees: onbetaald. Of soms helemaal geen bericht van hun uitgever, zoals de auteurs van Overamstel, met wie Martijn Griffioen volgens NRC Handelsblad niet heeft overlegd: “Wij doen de exploitatie en onze auteurs vertrouwen daarop.” Het aantal auteurs dat een overeenkomst met hun uitgever over streaming heeft gesloten, is dus minimaal. En vertalers die net zo goed auteursrecht hebben op hun vertaling, vissen sowieso achter het net.

Het komt erop neer, dat in navolging van de film- en muziekindustrie en de journalistiek nu de internetbedrijven en uitgevers gezamenlijk een manier gevonden hebben om geld te verdienen zonder de auteurs van hun producten proportioneel mee te laten verdienen. Immers, ook scenarioschrijvers, liedjesschrijvers en journalisten krijgen vaak niets voor hun werk dat door de producenten aan internetbedrijven wordt verkocht. Of zoals uitgever Mizzi van der Pluijm van AtlasContact zegt: “Ik betwijfel of auteurs hier genoeg aan verdienen. Ik denk van niet.” Zij lijkt, met Toine Donk, het belang van de auteurs voorop te stellen.

Reken even mee: als er 100.000 mensen voor een tientje lid worden, dan is er 1 miljoen euro per maand te verdelen. Stel dat de helft van de leden daadwerkelijk iedere maand een boek online leest of downloadt. Mensen met een bibliotheekpas of een museumkaart gebruiken die immers ook niet iedere maand. Er verdwijnt in dat geval dus al 5 ton per maand in de zakken van Bol.com en Kobo. En dan zijn de reclame-inkomsten en de waarde van klantgegevens nog niet eens meegerekend. Alleen de auteurs van de boeken die werkelijk gelezen worden hebben recht op een percentage van de 5 ton die overblijft. Maar ook het gedeelte van de abonnementskosten die de lezer gaat betalen dat wél aan de uitgever wordt uitbetaald, wordt maar mondjesmaat doorgegeven aan de schrijvers van die 40.000 titels. Sommige auteurs krijgen gewoon niets, terwijl hun boek wel meedoet om zoveel mogelijk abonnees te werven. Auteurs krijgen dus gemiddeld bij de streamingdiensten fors minder dan bij de normale verkoop van hun boek.

Met de Auteursbond, die 1.500 auteurs vertegenwoordigt, onder wie veel schrijvers en vertalers van titels die nu worden aangeboden op Kobo Plus, is ondanks toezeggingen daarover geen overleg gevoerd over individuele voorwaarden en vergoedingen voor dit grootschalige gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken.

De Auteursbond vindt dat de auteurs en de uitgevers zich niet tegen elkaar moeten laten uitspelen. Het liefst willen we met Lira en de uitgevers het gesprek aangaan over hoe de schrijvers en vertalers hun deel kunnen krijgen. Het nieuwe streamingmodel is geen verdienmodel voor de auteur, en ook nauwelijks voor de uitgever, maar vooral voor de internetboekhandel. De auteurs willen een grotere punt van de taart! Met Lira gaan we, zo hebben we afgelopen week afgesproken, een gezamenlijke strategie ontwikkelen om dit te bereiken.

Maria Vlaar, voorzitter Auteursbond

Van Deysselhuis
De Lairessestraat 125
1075 HH Amsterdam
+31 (0) 20 624 08 03
+31 (6) 51875309
bureau@auteursbond.nl
www.auteursbond.nl