Voorwaarden

 

 

[Terug naar hoofdpagina coachingsvergoeding]

 

 

Onder subsidieregeling Nederlands Filmfonds en Nederlands Letterenfonds

 

A. Twee routes om met een coach aan het werk te gaan:

A.1. Route één. Coachee heeft een vraagstelling voor coaching en draagt daarvoor zelf een tot drie coaches voor. Coachee vult een aanvraagformulier in en Auteursbond geeft toestemming om met een van de drie coaches van start te gaan door een mail te sturen aan coach en coachee.
A.2. Route twee. Coachee heeft een vraagstelling voor coaching en kiest uit de lijst van reeds goed bevonden coaches een coach. Coachee vult een aanvraagformulier in en Auteursbond geeft toestemming om van start te gaan door een mail te sturen aan coach en coachee.
A.3. Coaching is geen collegiaal advies. Uit de aanvraag moet duidelijk worden dat er sprake is van senioriteit van de coach ten opzichte van de coachee aangaande de vraagstelling die voorgelegd wordt. Vanzelfsprekend staat dit los van het leeftijdsverschil tussen coach en coachee. De coach heeft aangaande de vraagstelling beduidend meer ervaring op basis van het eigen cv dan de coachee.

B. Vorm waarin de coaching plaatsvindt

B.1. De vorm waarin de coaching plaatsvindt, wordt in onderling overleg tussen coach en coachee bepaald. Dat kan aan tafel, per mail, per telefoon, per Skype, etc. Om reistijd en reiskosten te besparen werken steeds meer coaches via Skype en Google Drive om samen te kunnen spreken en samen aan hetzelfde document te kunnen werken. Reistijd en reiskosten kunnen niet door de Auteursbond vergoed worden.
B.2. De duur van de sessies wordt in onderling overleg tussen coach en coachee bepaald. Als een coach heel coachee-vriendelijk wil zijn, kan de coach werken op basis van een tijdsregistratie per minuut. Afhankelijk van de vraagstelling kan een coachee meer baat hebben bij meerdere korte sessies dan aan een beperkt aantal langere sessies, omdat de coachee dan in de tussentijd zelf stappen kan zetten.
B.3. De verdeling van de tijd in contacturen en voorbereidende (lees)uren wordt in onderling overleg tussen coach en coachee bepaald.

C. Financiële en fiscale informatie:

C.1. Voor coaching geldt een standaardtarief van 50,- euro ex btw per uur. Als coachee ontvang je vanwege bovenstaande subsidies als lid 40,- euro per uur van de Auteursbond retour. Als niet-lid met een aantoonbare schrijfpraktijk ontvang je 30,- euro per uur retour. Coaching kan aangevraagd worden voor 1 tot 5 uur per vraagstelling. Bij uitzondering maximaal 8 uur, indien goed gemotiveerd.
C.2. Coaching is een dienst en valt onder het 21%-tarief. Indien de coach geen btw-nummer heeft, kan de coach geen btw in rekening brengen. De Auteursbond gaat er dan vanuit dat de coach dit op individuele basis met de inspectie omzetbelasting (btw) geregeld heeft en draagt daar geen verantwoordelijkheid voor.
C.3. Coach stuurt na afloop van het traject een factuur aan de coachee en cc naar de Auteursbond, met daarop de gebruikelijke gegevens zoals het eigen btw-nummer (indien van toepassing), KvK-nummer, banknummer etc. Coachee betaalt zelf het volledige bedrag van de factuur.
C.4. Coachee schrijft na afloop van het traject een korte evaluatie en stuurt deze naar de Auteursbond.
C.5. De Auteursbond bevestigt de ontvangst van de factuur en de evaluatie aan coach en coachee, en verzoekt de coach om de betaling van de factuur te melden zodra die heeft plaatsgevonden. Na die melding zal de Auteursbond de vergoeding overmaken aan de coachee. De Auteursbond betaalt op elke bestede 50,- euro ex btw een bedrag van 40,- euro subsidie uit aan de coachee (lid) of op elke bestede 50,- euro ex btw een bedrag van 30,- euro subsidie uit aan de coachee (niet-lid).
C.6. Coachee vraagt de door de coach gefactureerde btw (voor een deel) zelf terug bij de eigen aangifte omzetbelasting. Indien coachee geen btw-nummer heeft, is het bedrag aan btw voor rekening van de coachee zelf.