Corona

De uitbraak van het coronavirus (Covid-19) heeft ingrijpende gevolgen. Ook leden van de Auteursbond verliezen werk en inkomen door de maatregelen om het virus te bestrijden. Wat kun je doen als je opdrachten worden geannuleerd en je inkomen daalt? Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zetten de mogelijkheden voor je op een rij.


Acute financiële zorgen?

Als je acute financiële zorgen hebt, kun je wellicht een beroep doen op onderstaande voorzieningen:

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO)
Als je zzp’er bent en je inkomen onder het bestaansminimum zakt, kun je bijstand aanvragen via een nieuwe regeling: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO). De regeling geldt vanaf 1 maart 2020 (met terugwerkende kracht) en de uitkering bedraagt maximaal € 1.500,31 netto per maand (afhankelijk van de gezinssituatie) en geldt drie maanden.

Soepele voorwaarden

De TOZO-regeling kent soepele voorwaarden: de uitkering hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Er is ook geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Aanvragen bij gemeente
De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente waar je woont. Omdat de regeling nog niet formeel van kracht is, kunnen gemeenten nog niet beschikken (een besluit nemen over toekenning). Wel kunnen zij aanvragen in behandeling nemen en een voorschot betalen De overheid vraagt zzp’ers die nog over voldoende financiële reserves beschikken even te wachten met een aanvraag om gemeenten minder te belasten.

Meer informatie

Sociaal Fonds Auteurs
Verkeer je in ernstige financiële nood en bieden de steunmaatregelen van de overheid geen soelaas? Mogelijk kun je een beroep doen op de middelen van het Sociaal Fonds Auteurs.
Noodloket: tegemoetkoming 4000 euro
Een van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om ondernemers te steunen, is het Noodloket, een regeling voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis. Ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro ontvangen. Het Noodloket is bedoeld voor sectoren waar de gezondheidsmaatregelen grote gevolgen hebben voor de inkomsten. Zoals eet-en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, de reisbranche, kappers, visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s. Om in aanmerking te komen moeten ondernemers een fysieke inrichting buiten het eigen huis hebben waar zij werkzaamheden verrichten. Ondernemers met een zaak in eigen huis zijn uitgesloten. De voorwaarden van de regeling worden op dit moment nader uitgewerkt.

> Meer informatie

Uitstel/verlaging belasting?
De Belastingdienst heeft een aantal maatregelen genomen om de belastingdruk op zzp’ers (tijdelijk) te verlichten:

Uitstel belastingbetaling
Je kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. In de brief geef je aan dat je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst je verzoek heeft ontvangen, stopt de dienst met invorderingsmaatregelen. Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling.
Verlaging van je voorlopige aanslag
Verwacht je een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaal je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting? Dan kun je je voorlopige aanslag wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor je inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijg je het verschil terug.
Geen verzuimboete
Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.
Tijdelijk bijna geen invorderingsrente/belastingrente
De Belastingdienst verlaagt tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente van 4% naar 0,01%. Invorderingsrente wordt in rekening gebracht als je belasting te laat hebt betaald, belastingrente als de Belastingdienst je aanslag te laat heeft kunnen vaststellen. De verlaging van de invorderingsrente is ingegaan op 23 maart 2020, de verlaging van de belastingrente gaat in op 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting, die geldt vanaf 1 juli 2020.
Versoepeling zelfstandigenaftrek
Het kabinet gaat de zelfstandigenaftrek versoepelen. Voor zzp’ers is een minimaal aantal uren vereist om voor de zogenaamde zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen. Er moeten over één kalenderjaar minimaal 1225 uren besteed zijn aan de onderneming en dit moet meer zijn dan de helft van de totale arbeidstijd van de ondernemer. Het kabinet heeft toegezegd deze eis te versoepelen, maar hoe en in welke mate is nog niet duidelijk. Deze maatregel biedt je geen direct soelaas, maar wel voor de aangifte die je volgend jaar doet.

Meld je inkomensverlies
Leden van de Auteursbond worden geconfronteerd met verlies aan werk en inkomen. De Auteursbond brengt de gevolgen voor leden in kaart, onder meer om de politiek zo volledig mogelijk te informeren. Wordt jouw beroepspraktijk geraakt? Meld het bij ons.

> Naar het meldpunt

Juridisch advies nodig?
Worden je opdrachten geannuleerd en wil je advies over je juridische positie? Doe een beroep op een van onze juristen en stuur een e-mail naar jurist@auteursbond.nl.

Kan je opdrachtgever zich beroepen op overmacht?
Door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de samenleving stil komen te staan. Ook leden van de Auteursbond worden geconfronteerd met verlies aan werk en inkomen, omdat opdrachten worden geannuleerd of uitgesteld.

Opdrachtgevers die gedwongen zijn om een opdracht te annuleren naar aanleiding van de maatregelen van de (Rijks)overheid, kunnen zich beroepen op overmacht. Bij overmacht is een opdrachtgever bevrijd van zijn verplichting tot nakoming en hoeft de opdrachtnemer dan niet te betalen. Het is mogelijk dat opdrachten worden geannuleerd om redenen die niet direct zijn terug te voeren op de overheidsmaatregelen. Of je dan rechtmatig aanspraak kunt maken op betaling hangt af van de overeenkomst die je met de opdrachtgever hebt gesloten.