Educatieve Parel 2020

Welke educatieve auteur ontwerpt dit jaar de ‘Beste Les van 2020’ en wint daarmee de Educatieve Parel? Doe mee aan deze wedstrijd en zet daarmee de educatieve auteur als maker van hoogwaardig lesmateriaal in de schijnwerpers!

Het thema dit jaar: Dat zal mij een zorg zijn!

Om leerlingen te motiveren is het van belang dat ze een idee hebben van de betekenis van de leerstof waarmee ze zich bezighouden. De LAKS-monitor van 2018 gaf aan dat maar iets meer dan de helft van de scholieren in Nederland positief is over hoeveel zin lessen en lesstof hebben. LAKS rapporteerde: “Scholieren leren vooral voor het cijfer op de toets en missen het grotere plaatje. Ze willen meer aandacht voor de praktijk en de actualiteit.”

Hoe kun je ervoor zorgen dat leerstof betekenisvol is? Is het zinvol om te beginnen met het vermelden van leerdoelen? Of het leggen van een verbinding met de actualiteit of met de leefwereld van leerlingen?

Het vergt vakmanschap en creativiteit om een les te ontwerpen die door leerlingen als zinvol wordt ervaren. Of het nu gaat om kleuters of om mbo-studenten, of het nu een rekenles is of een les maatschappijleer. De Auteursbond daagt educatieve auteurs uit om zo’n betekenisvolle les te ontwerpen rond het thema: ‘Dat zal mij een zorg zijn!’.

Inzenden

 • Stuur jouw les in uiterlijk 1 oktober 2020
 • Inzenden doe je door de documenten van je les te uploaden via onderstaande link

Prijzen

Er worden drie prijzen uitgeloofd:

 • 1e prijs € 1000,- + oorkonde
 • 2e prijs € 700,- + oorkonde
 • 3e prijs € 300,- + oorkonde

De producten van de drie winnaars worden professioneel vormgegeven en gepubliceerd op educatieveparel.nl. Scholen zijn vrij om het lesmateriaal ook daadwerkelijk te gebruiken.

Een deskundige jury, onder leiding van Tom van der Geugten (oud-voorzitter van de sectie Educatieve auteurs), beoordeelt de inzendingen. Na inzending ontvang je meer informatie over de bekendmaking en prijsuitreiking.

De Educatieve Parel wordt uitgeschreven door de Educatieve Auteurs van de Auteursbond en wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Lira.

Wedstrijdreglement

Educatief schrijven en ontwerpen is een vak, waarvoor specifieke competenties nodig zijn. Een ingezonden les laat zien dat jij als auteur over kennis, vaardigheden en competenties beschikt om lessen te schrijven die ertoe doen.

1. De inzending bestaat uit:

 • a. origineel leermateriaal voor een les van maximaal 50 minuten waarmee leerlingen meer of minder zelfstandig aan het werk kunnen en
 • b. een heldere en compacte handleiding voor de leraar met daarin aangegeven voor welke doelgroep de les is geschreven en wat de betekenis van van de leerstof is voor deze doelgroep

2. De leerdoelen zijn helder en functioneel geformuleerd.

3. Het lesmateriaal bevat een onderdeel waarmee kan worden geëvalueerd of de leerdoelen behaald zijn.

4. Uit het product blijkt dat de auteur beschikt over de volgende competenties van een educatieve auteur:

 • a. betekenisvolle leerstof kunnen selecteren, passend bij het onderwerp, de leerdoelen en de doelgroep
 • b. logische ordening kunnen aanbrengen in leerstof
 • c. leerstof kunnen vormgeven in passende teksten, beeld en/of geluid in goede combinatie met elkaar
 • d. geschikte werkvormen kunnen kiezen waarmee de leerdoelen bereikt kunnen worden

5. Winnaars geven toestemming aan de Auteursbond om de les vorm te geven en te publiceren op haar website:

 • a. Doel van de publicatie is het onderstrepen van het belang van goede educatieve auteurs.
 • b. De les mag vrij gebruikt worden in het onderwijs, maar niet commercieel.
 • c. Alle auteursrechten blijven behouden aan de auteur.
 • d. De les bevat geen auteursrechtelijk beschermd materiaal.