Educatieve Parel 2021

Maak de beste les en win 1.000 euro

Krijg jij met jouw les iedereen op het puntje van zijn stoel? Vind jij boeiend lesmateriaal maken het leukste dat er is en wil je daarmee een prijs winnen? Stuur dan jouw les in voor de Educatieve Parel 2021.

De Auteursbond wil met deze jaarlijkse wedstrijd benadrukken dat creatieve onderwijsontwikkelaars (‘educatieve auteurs’) onmisbaar zijn voor goed onderwijs. Ben jij ontwikkelaar, redacteur, schrijvend docent of auteur voor het onderwijs en/of een educatieve uitgeverij? Lees dan snel verder!

Thema: Verbinden

Het thema in 2021 is ‘Verbinden.’ Hoe je dat invult is aan jou. In een sociale context heeft verbinden een heel andere betekenis dan in een wiskundige of fysische context. Welke context kies jij? Welke draai geef jij eraan? Er zijn honderden mogelijkheden.

Een belangrijke uitdaging bij het schrijven van een goede educatieve les is dat deze origineel én betekenisvol is. Kies uitdagende werkvormen en inspireer met leerdoelen die ertoe doen. Uiteraard moet alles wel binnen het thema ‘Verbinden’ passen.

Vakmanschap en creativiteit

Een goede educatieve auteur bezit vakmanschap en creativiteit. Dát willen we terugzien in de winnende les. Of je deze nu schrijft voor kleuters of hbo-studenten en of het nu gaat om een rekenles of een les maatschappijleer.

Zin gekregen om de beste les te maken? Mooi! Ga aan de slag, gebruik al je kennis en vaardigheden en stuur je les in. Aan de winnende les is een prijs van € 1.000,- verbonden. Daarnaast zijn een tweede en derde prijs beschikbaar van respectievelijk € 700,- en € 300,- Inzenden kan tot 1 oktober 2021.

Meer informatie

Educatieve Parel

Het thema voor de Educatieve Parel 2021 is ‘Verbinden.’

Maak binnen dit thema lesmateriaal (zie ook: Beoordelingscriteria). Kies een doelgroep (van kleuters tot hbo’ers) en een context (van burgerschap tot natuurkunde) en schrijf voor jouw doelgroep de beste les. Bedenk een originele en passende titel. Maak er een inspirerende en vooral positieve les van!

Er worden drie prijzen uitgeloofd:

 • 1e prijs € 1.000,- + oorkonde
 • 2e prijs € 700,- + oorkonde
 • 3e prijs € 300,- + oorkonde

De producten van de drie winnaars worden professioneel vormgegeven en gepubliceerd op deze site. Scholen zijn vrij om het lesmateriaal ook daadwerkelijk te gebruiken. De Auteursbond verzorgt de nodige publiciteit.

Deze wedstrijd is uitgeschreven door de Auteursbond, sectie Educatieve Auteurs.

Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. De uitreiking van de Educatieve Parel vindt plaats op een nader te bepalen dag in november 2021.

Inzenden kan tot 1 oktober.

Beoordelingscriteria

De inzending bestaat uit:

 1. origineel lesmateriaal voor een les van maximaal 50 minuten waarmee leerlingen meer of minder zelfstandig aan het werk kunnen;
 2. een overzicht van leerdoelen, SMART geformuleerd;
 3. alle materialen voor werkvormen en leeractiviteiten;
 4. een onderdeel waarmee de leerkracht/docent kan evalueren of leerdoelen behaald zijn;
 5. een heldere en compacte handleiding voor de leerkracht/docent, waarin ook duidelijk staat voor welke doelgroep de les is gemaakt.

 

Uit de inzending moet blijken dat de inzender beschikt over de volgende competenties van een educatieve auteur:

 1. relevante leerstof kunnen selecteren, passend bij het onderwerp, de leerdoelen en de doelgroep;
 2. logische ordening kunnen aanbrengen in leerstof;
 3. leerstof kunnen vormgeven in passende teksten, beeld en/of geluid in goede combinatie met elkaar;
 4. geschikte werkvormen kunnen kiezen waarmee de leerdoelen bereikt kunnen worden.