Regeling Bloemlezing

Voor het overnemen van gedeelten van literaire werken in publicaties die zijn gemaakt om te worden gebruikt als toelichting bij het onderwijs, vind je hier de Regeling Bloemlezingen. Deze regeling is vastgesteld door de Nederlandse Uitgeversbond (NUV) en de Auteursbond (toen nog de VsenV) tezamen.

In de regeling vind je onder andere afspraken over het overnemen van kort werk c.q. gedeelten van het werk in onderwijspublicaties en de billijke vergoeding daarvoor.