Voorwaarden

Per sectie gelden toelatingsvoorwaarden. Daarnaast hanteren wij ook algemene voorwaarden. Omdat veel schrijvers meerdere vakdisciplines beoefenen, is het mogelijk om lid te worden van meerdere secties.

 

Toelatingscriteria per sectie

 • Sectie Letterkundigen: Modelcontract Oorspronkelijk Werk (of sterk daarop gelijkend). Zonder contract of bij een andere publicatievorm volgt een inhoudelijke weging; of aspirant: een schrijfopleiding.
 • Sectie Kinder- en Jeugdboeken: Modelcontract (of redelijk contract); of aspirant: een schrijfopleiding.
 • Sectie Toneelschrijvers: de opvoering van een toneelstuk door professioneel gezelschap of producent inclusief ondertekend contract. Aspirant-lidmaatschap: opleiding of ondertekend contract.
 • Sectie Literair Vertalers: Modelcontract Vertaling Literair Werk; of aspirant: vertaalopleiding.
 • Sectie Boekvertalers: een contract voor een boekvertaling.
 • Sectie Freelance Journalisten: iedereen die professioneel schrijft en publiceert; of aspirant: opleiding journalistiek, jonger dan 28 jaar.
 • Sectie Netwerk Scenarioschrijvers: verfilming door een producent; of aspirant: vakopleiding of ondertekend contract (zonder realisatie).
 • Sectie Educatieve Auteurs: iedereen die schrijft voor het onderwijs, die leermiddelen maakt of educatieve content ontwikkelt; geen aspirant-lidmaatschap mogelijk.
 • Sectie Ondertitelaars: ondertekend contract voor ondertitelopdracht; geen aspirant-lidmaatschap mogelijk.
 • Sectie Misdaadauteurs: twee boeken uitgebracht die officieel tot het genre behoren, beschikbaar via het Centraal Boekhuis en via professionele kanalen aangeboden.

Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden is te vinden op de sectie-sites.

(Volwaardig) lidmaatschap Auteursbond

 • Als ‘algemene eis’ geldt dat een schrijver of vertaler aantoonbaar (een) publicatie(s) onder zijn naam heeft uitgebracht, of hieraan heeft meegewerkt. De aard van de publicaties kan verschillend zijn.
 • Een kandidaat werkt beroepsmatig en maakt werk in de zin van de Auteurswet.
 • Uitgaven in eigen beheer (van self-publishers) zijn beschikbaar via distributie via het Centraal Boekhuis of vergelijkbare kanalen.

Aspirant-lidmaatschap Auteursbond

 • Een aspirant-lid volgt een schrijvers- of vertalersvakopleiding, een soortgelijke opleiding of kan een contract overleggen (waarvan het werk niet noodzakelijk hoeft te zijn afgerond of gepubliceerd).
 • Het aspirant-lidmaatschap duurt (maximaal) zes jaar. Na het derde volle kalenderjaar van een aspirant-lidmaatschap vindt een toetsing plaats en wordt bepaald of de aspirant-status (met maximaal drie jaar) wordt verlengd.
 • Een aspirant-lid heeft geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

Buitengewone leden

Dit zijn erfgenamen van auteursrechthebbenden (die zelf over exploitatierechten beschikken).

Lid worden

Als u zich aanmeldt voor een specifieke sectie zal uw aanvraag altijd eerst beoordeeld worden door het bestuur van deze sectie.
U betaalt de verschuldigde contributie vooruit voor de resterende maanden van het lopende jaar.
Nadat uw lidmaatschap is geaccordeerd, ontvangt u een welkomstpakket. Uw lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd per 1 januari, tenzij het uiterlijk op 1 oktober van het lopende jaar per brief of e-mailbericht wordt opgezegd.

Betalen in termijnen

Mocht u financieel niet in staat zijn om de contributie te voldoen dan is het mogelijk om een  betaalregeling aan te vragen. Er bestaan twee varianten:
1) U betaalt in 2 delen. Het eerste deel als u de factuur  ontvangt, het tweede deel betaalt u in augustus.
2) U betaalt maandelijks per automatische incasso.

Heeft u interesse in een betaalregeling? Neem gerust contact op met het bureau, de medewerkers helpen u graag verder.
U kunt uw verzoek voor een betaalregeling eveneens  mailen naar: bureau@auteursbond.nl

Meld je aan