Voorwaarden

Volwaardig lidmaatschap

Voor een volwaardig lidmaatschap van de Auteursbond hanteren wij algemene voorwaarden. Daarnaast hanteren wij verschillende voorwaarden per sectie waarvan je lid kan worden. Omdat veel schrijvers meerdere vakdisciplines beoefenen, is het mogelijk om lid te worden van meerdere secties. Je hoeft dan geen extra contributie te betalen.

 

Toelatingsvoorwaarden

 • Algemeen: je werkt beroepsmatig en maakt werk in de zin van de Auteurswet. Je hebt (een) publicatie(s) onder je naam uitgebracht, of hieraan meegewerkt. De aard van de publicaties kan verschillend zijn. Uitgaven in eigen beheer (van self publishers) zijn beschikbaar via distributie via het Centraal Boekhuis of vergelijkbare kanalen.

 

 

 

 

 • Sectie Toneelschrijvers: opvoering van een toneelstuk door een professioneel gezelschap of producent.

 

 • Sectie Boekvertalers: je kan een overzicht van (een) opdrachtgever(s) overleggen.

 

 • Sectie Freelance Journalisten: je schrijft en publiceert op professioneel niveau en kan dit aantonen door bijvoorbeeld een website, column, blog, etc.

 

 • Sectie Netwerk Scenarioschrijvers: verfilming van een scenario door een producent/omroep.

 

 • Sectie Educatieve Auteurs: je ontwikkelt educatief materiaal.

 

 • Sectie Ondertitelaars: je hebt een ondertekend contract voor ondertitelopdracht.

 

 • Sectie Misdaadauteurs: je hebt een getekend contract voor een boek in het genre.

 

 

Aspirant lidmaatschap

Voor een aspirant lidmaatschap van de Auteursbond hanteren wij algemene voorwaarden. Daarnaast hanteren wij verschillende voorwaarden per sectie waarvan je lid kan worden. Omdat veel schrijvers meerdere vakdisciplines beoefenen, is het mogelijk om lid te worden van meerdere secties. Je hoeft dan geen extra contributie te betalen.

Het aspirant lidmaatschap duurt (maximaal) zes jaar. Na het derde jaar van een aspirant-lidmaatschap vindt een toetsing plaats en wordt bepaald of de aspirant-status (met maximaal drie jaar) wordt verlengd.

Een aspirant-lid heeft geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

 

Toelatingsvoorwaarden

 • Algemeen: je hebt een schrijvers- of vertalersvakopleiding of soortgelijke vakopleiding afgerond, of kan een contract overleggen (waarvan het werk niet noodzakelijk hoeft te zijn afgerond of gepubliceerd).

 

 • Sectie Letterkundigen: je hebt een afgeronde schrijfopleiding of kan een contract overleggen (waarvan het werk niet noodzakelijk hoeft te zijn afgerond of gepubliceerd).

 

 • Literair Vertalers: je hebt een afgeronde vertaalopleiding of kan een contract overleggen (waarvan het werk niet noodzakelijk hoeft te zijn afgerond of gepubliceerd).

 

 • Sectie Jeugdboekenschrijvers: je hebt een afgeronde schrijfopleiding of kan een contract overleggen (waarvan het werk niet noodzakelijk hoeft te zijn afgerond of gepubliceerd).

 

 • Sectie Toneelschrijvers: je hebt een afgeronde relevante opleiding of kan een contract overleggen (waarvan het werk niet noodzakelijk hoeft te zijn afgerond of opgevoerd).

 

 • Sectie Boekvertalers: je hebt een afgeronde vertaalopleiding.

 

 • Sectie Freelance Journalisten: je hebt een afgeronde opleiding journalistiek.

 

 • Sectie Netwerk Scenarioschrijvers: je hebt een afgeronde vakopleiding of kan een contract overleggen (waarvan het werk niet noodzakelijk hoeft te zijn afgerond of geproduceerd).

 

 • Sectie Educatieve Auteurs: geen aspirant-lidmaatschap mogelijk.

 

 • Sectie Ondertitelaars: je hebt een afgeronde vertaal- of vakopleiding.

 

 • Sectie Misdaadauteurs: je hebt een afgeronde schrijfopleiding.

 

Studentenlidmaatschap

Om voor een studentenlidmaatschap van de Auteursbond in aanmerking te komen volg je schrijvers- of vertalersopleiding of een soortgelijke (vak)opleiding.

Het studentenlidmaatschap duurt tot maximaal een jaar na de afstudeerdatum. Na de verwachte afstudeerdatum van een student-lid vindt een toetsing plaats en wordt bepaald of de student-status wordt verlengd.

Een student-lid heeft geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

Let op: een student-lid kan geen gebruik maken van de juridische adviesdienst van de Auteursbond.

 

Buitengewone leden

Dit zijn erfgenamen van auteursrechthebbenden (die zelf over exploitatierechten beschikken).

 

Lid worden

Als u zich aanmeldt zal uw aanvraag altijd eerst beoordeeld worden door een jurist van de Auteursbond. Eventueel kan daarna overleg plaatsvinden met het bestuur van de bewuste sectie waarbij u zich heeft aangemeld.
U betaalt de verschuldigde contributie vooruit voor de resterende maanden van het lopende jaar.
Nadat uw lidmaatschap is geaccordeerd, ontvangt u een welkomstpakket. Uw lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd per 1 januari, tenzij het uiterlijk op 1 oktober van het lopende jaar per brief of e-mailbericht wordt opgezegd.

Betalen in termijnen

Mocht u financieel niet in staat zijn om de contributie te voldoen dan is het mogelijk om een  betaalregeling aan te vragen. Er bestaan twee varianten:
1) U betaalt in 2 delen. Het eerste deel als u de factuur  ontvangt, het tweede deel betaalt u in augustus.
2) U betaalt maandelijks per automatische incasso.

Heeft u interesse in een betaalregeling? Neem gerust contact op met het bureau, de medewerkers helpen u graag verder.
U kunt uw verzoek voor een betaalregeling eveneens  mailen naar: bureau@auteursbond.nl

Meld je aan