Voorwaarden

Per sectie gelden toelatingsvoorwaarden. Daarnaast hanteren wij ook algemene voorwaarden. Omdat veel schrijvers meerdere vakdisciplines beoefenen, is het mogelijk om lid te worden van meerdere secties.

 

Toelatingscriteria per sectie

 • Sectie Letterkundigen: Modelcontract Oorspronkelijk Werk (of sterk daarop gelijkend). Zonder contract of bij een andere publicatievorm volgt een inhoudelijke weging; of aspirant: een schrijfopleiding.
 • Sectie Kinder- en Jeugdboeken: Modelcontract (of redelijk contract); of aspirant: een schrijfopleiding.
 • Sectie Toneelschrijvers: de opvoering van een toneelstuk door professioneel gezelschap of producent inclusief ondertekend contract. Aspirant-lidmaatschap: opleiding of ondertekend contract.
 • Sectie Literair Vertalers: Modelcontract Vertaling Literair Werk; of aspirant: vertaalopleiding.
 • Sectie Boekvertalers: een contract voor een boekvertaling.
 • Sectie Freelance Journalisten: iedereen die professioneel schrijft en publiceert; of aspirant: opleiding journalistiek, jonger dan 28 jaar.
 • Sectie Netwerk Scenarioschrijvers: verfilming door een producent; of aspirant: vakopleiding of ondertekend contract (zonder realisatie).
 • Sectie Educatieve Auteurs: iedereen die schrijft voor het onderwijs, die leermiddelen maakt of educatieve content ontwikkelt; geen aspirant-lidmaatschap mogelijk.
 • Sectie Ondertitelaars: ondertekend contract voor ondertitelopdracht; geen aspirant-lidmaatschap mogelijk.

Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden is te vinden op de sectie-sites.

(Volwaardig) lidmaatschap Auteursbond

 • Als ‘algemene eis’ geldt dat een schrijver of vertaler aantoonbaar (een) publicatie(s) onder zijn naam heeft uitgebracht, of hieraan heeft meegewerkt. De aard van de publicaties kan verschillend zijn.
 • Een kandidaat werkt beroepsmatig en maakt werk in de zin van de Auteurswet.
 • Uitgaven in eigen beheer (van self-publishers) zijn beschikbaar via distributie via het Centraal Boekhuis of vergelijkbare kanalen.

Aspirant-lidmaatschap Auteursbond

 • Een aspirant-lid volgt een schrijvers- of vertalersvakopleiding, een soortgelijke opleiding of kan een contract overleggen (waarvan het werk niet noodzakelijk hoeft te zijn afgerond of gepubliceerd).
 • Het aspirant-lidmaatschap duurt (maximaal) zes jaar. Na het derde volle kalenderjaar van een aspirant-lidmaatschap vindt een toetsing plaats en wordt bepaald of de aspirant-status (met maximaal drie jaar) wordt verlengd.
 • Een aspirant-lid heeft geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

Buitengewone leden

Dit zijn erfgenamen van auteursrechthebbenden (die zelf over exploitatierechten beschikken).

Lid worden

Als u zich aanmeldt voor een specifieke sectie zal uw aanvraag altijd eerst beoordeeld worden door het bestuur van deze sectie.
U betaalt de verschuldigde contributie vooruit voor de resterende maanden van het lopende jaar.
Nadat uw lidmaatschap is geaccordeerd, ontvangt u een welkomstpakket. Uw lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd per 1 januari, tenzij het uiterlijk op 1 oktober van het lopende jaar per brief of e-mailbericht wordt opgezegd.

Betalen in termijnen

Mocht u financieel niet in staat zijn om de contributie te voldoen dan is het mogelijk om een  betaalregeling aan te vragen. Er bestaan twee varianten:
1) U betaalt in 2 delen. Het eerste deel als u de factuur  ontvangt, het tweede deel betaalt u in augustus.
2) U betaalt maandelijks per automatische incasso.

Heeft u interesse in een betaalregeling? Neem gerust contact op met het bureau, de medewerkers helpen u graag verder.
U kunt uw verzoek voor een betaalregeling eveneens  mailen naar: bureau@auteursbond.nl

Meld je aan