Missie

Wat doen we?

De Auteursbond is de beroeps- en belangenvereniging van schrijvers en vertalers in Nederland. De vereniging zet zich in voor de collectieve belangen van auteurs. Daarnaast ondersteunen we onze leden met onder meer contractadvies en organiseren we tal van activiteiten gericht op beroepsontwikkeling. Ook biedt het lidmaatschap auteurs allerlei mogelijkheden tot uitwisseling met vakgenoten en kortingen op diensten en verzekeringen.

Onze kernwaarden zijn:

 • Onderlinge solidariteit.
 • Strijdbaarheid.
 • Bescherming van het vrije woord.
 • Zorg voor de rijke traditie van schrijven en vertalen in Nederland.

Collectieve belangenbehartiging

De Auteursbond stopt veel energie in de onderhandeling met de exploitanten van het geschreven woord, alsook met publieke partijen. We bewaken het auteursrecht en werpen ons op als stevige onderhandelaar in situaties waar eerder de stem van auteurs niet of onvoldoende werd gehoord.

De Auteursbond onderhandelt namens schrijvers en vertalers met uitgevers, producenten en exploitanten van geschreven werk. We zetten ons in voor de belangen van makers, bewaken hun auteursrecht, en zetten ons in voor een goede inkomenspositie van onze leden. Een belangrijk onderdeel vormt het onderhandelen over contractvoorwaarden en auteursrechtelijke vergoedingen.

Resultaten

Onze beroepsvereniging – die in 1905 werd opgericht onder de naam Vereniging van Letterkundigen en sinds 2017 Auteursbond heet – heeft door de tijd heen veel bereikt voor de financiële positie van schrijvers en vertalers.

 • We leverden een wezenlijke bijdrage aan de totstandkoming van de Wet Auteurscontractenrecht, die op 1 juli 2015 in werking is getreden. Deze wet is bedoeld om  de positie van auteurs te versterken.
 • Op collectief niveau onderhandelt de Auteursbond met uitgevers en theaterproducenten over modelcontracten. Er zijn modelcontracten tot stand gekomen voor literaire auteurs, literair vertalers en toneelschrijvers. We streven ernaar zulke contracten voor alle beroepsgroepen binnen onze organisatie tot stand te brengen.
 • We realiseerden een minimum literair vertaaltarief per woord.
 • De Auteursbond was nauw betrokken bij de oprichting van Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira). Lira zorgt namens schrijvers en vertalers voor het collectief beheer van auteursrechten en keert jaarlijks vele miljoenen aan vergoedingen uit aan auteurs. De Auteursbond werkt zeer nauw samen met Lira.
 • De Auteursbond is vertegenwoordigd in besturen van grote organisaties die een belangrijke rol spelen in sectoren waarin auteurs en vertalers actief zijn. Dit zijn Stichting Reprorecht, Stichting Leenrecht, Stichting de Thuiskopie, het Literatuurmuseum, Koninklijke Vereniging van het Boekenvak, Nederlands Film Festival, Federatie Auteursrechtbelangen, Platform Makers en Stichting Brein.
 • We speelden een grote rol bij de oprichting van voor auteurs belangrijke organisaties, zoals het Fonds voor de Letteren, Stichting Schrijvers School Samenleving en Het Vertalershuis Amsterdam.
 • We reiken via onze secties diverse grote en kleine vakprijzen en stipendia uit.
 • We ondersteunden de strijd van freelance journalisten om een vergoeding te krijgen voor ongevraagde herpublicatie van hun werk. Na veel procederen en publicitaire druk moest uitgeversconcern PCM in 2002 2,3 miljoen euro schadevergoeding aan freelancers te betalen.

Diverse auteursberoepsgroepen hebben zich door de jaren heen bij de Auteursbond aangesloten, waardoor steeds meer auteurs in uiteenlopende schrijfdisciplines kunnen profiteren van de kennis en ervaring van de Auteursbond.

Nabije toekomst

Wie als schrijver of vertaler een beroepspraktijk heeft, verdient een volwaardig inkomen. Uitbuiting van auteurs en aantasting van het auteursrecht behoren tot het verleden. Elke professionele schrijver en vertaler in Nederland is als vanzelfsprekend lid van de Auteursbond.