Nieuws

Dankwoord van Jan Sietsma bij het Charlotte Köhler Stipendium.

10 januari 2017

Op 2 december ontving vertaler Jan Sietsma het Charlotte Köhler Stipendium. De jury vond dat Sietsma er met zijn klinkende vertaling van de negentiende-eeuwse Duitse dichter en denker Friedrich Schlegel’s Athenaeum: fragmenten, essays en kritieken er in was geslaagd “tweehonderd jaar verschil in denken en dichten te overbruggen.” In het Goethe-Institut in Amsterdam werden de oorkonde en het bedrag van €5.000 uitgereikt.”De werkwijze die ik bij het vertalen van Schlegel heb betracht, verschilt niet veel van die waarmee ik andere Duitse en Engelse teksten naar het Nederlands heb overgezet. Vorig jaar heb ik deze methode, toen een vriend van mij zijn eerste stappen in Vertalië zette, op schrift gesteld onder de titel Tractatus illogico-translaticus, of, in het Nederlands:

 

WENKEN VOOR DE BEGINNENDE VERTALER
DIE OP HET PUNT STAAT ZIJN VERTALING TE CORRIGEREN

  1. De vertaling is alles wat het geval is. Werk per alinea, door eerst de brontekst te lezen en daarna je vertaling. Doe dit nogmaals, gooi de brontekst weg en loop een rondje.
  2. Lees het schone bestand een keer vluchtig en mompelend door. Lees vervolgens de tekst nogmaals, deze keer door hem hardop voor te lezen, om te horen of de zinnen eigenlijk wel lopen. En loop zelf ook een rondje, al dan niet de Toren van Babel vervloekend.
  3. Herlees je vertaling en schaaf voor een laatste keer en let erop of je wel Nederlandse zinnen hebt geformuleerd. Voel zo min mogelijk aarzeling tijdens deze laatste correctieronde. Mogelijk denk je: ‘Ja maar, dat staat er helemaal niet in het Duits’, maar weet dan dat de lezer geen tijd, geld of zin heeft om je vertaling met het origineel te vergelijken – de brontekst is als het ware de ladder die je omvergooit na op de doeltekst geklommen te zijn – en onthoud dat niemand iets aan een Nederlandse vertaling heeft die geen Nederlandse zinnen bevat.
  4. De vertaling zijn de zinvolle volzinnen, oftewel: haal met CTRL-H de dubbele spaties uit je tekst.
  5. Er is ook nog de Schlegelcorrectievariant…..”

Download hier het volledige dankwoord van Jan Sietsma