Nieuws

Kees Holierhoek neemt afscheid als Lira-voorzitter

5 januari 2017

Vorige maand heeft Kees Holierhoek na ruim dertig jaar afscheid genomen
als voorzitter van Lira. Al die jaren heeft hij met een nimmer aflatende
energie gestreden voor het bevorderen en beschermen van auteursrecht, en onderhandeld over billijke vergoedingen voor auteurs.

Onze beroepsvereniging heeft ontzettend veel aan Kees te danken. We spreken onze bewondering uit voor Kees zijn vakmanschap, betrokkenheid en standvastigheid en zijn hem erkentelijk voor alles wat hij heeft bereikt.

Erelid van de vereniging kunnen we hem niet maken, want dat is hij al. Als dank is tijdens een feestelijke gelegenheid in De Rode Hoed in Amsterdam het Boek voor Kees aan Kees overhandigd, waarin talloze van jullie een persoonlijk stuk hebben geschreven.

Kees blijft overigens actief als voorzitter van de Stichting Rechtshulp Auteurs (SRA), het Contractenbureau en de Stichting Dramaastricht. Felix Rottenberg volgt Kees op als voorzitter van Lira.