Nieuws

KLEINE ZAAL / GROTE ZAAL Symposium van de Toneelschrijvers

28 mei 2019

Zijn er eigenschappen die een tekst geschikt maken voor de grote, dan wel voor de kleine zaal? En zo ja, welke? Over deze vragen buigen de theaterauteurs zich op zondag 12 mei tijdens het tweejaarlijkse symposium voor theaterauteurs. In café de Smoeshaan wisselen Janine Brogt, Monique Corvers, Sophie Kassies en Edwin van Balken van gedachten met de Toneelschrijvers van de Auteursbond.

Theaterauteur en dramaturg Janine Brogt legt met haar essay Is schrijven voor de kleine zaal klein? En voor de grote zaal groot? Een overweging in 7 delen een inhoudelijk fundament onder de discussie. Zij stelt dat een goede tekst in elke zaal gespeeld kan worden. In ons land maken toneelschrijvers zelden de overstap van de kleine naar de grote zaal, doordat schouwburgen geen financiële ruimte hebben om risico’s te nemen. Volgens Brogt is er geen wezenskenmerk aan te wijzen dat een tekst geëigend maakt voor de grote zaal. “Wat de schrijver nodig heeft is vrijheid om haar droom te volgen en haar eigen utopie te scheppen. En dan weer verder te zien hoe het staat met de wetten en de praktische bezwaren. Maar eerst: die droom.”

> Lees het verslag van de bijeenkomst van aanstormend theaterauteur Luuk Ritmeester.

Foto: Janine Brogt leest haar essay voor. Door Dimitri Valentijn.