Nieuws

Studentlidmaatschap vanaf 2020 en meer besluiten van de ALV

1 juli 2019

Zaterdag 15 juni vond de Algemene Ledenvergadering van de Auteursbond plaats in De Balie in Amsterdam.

De belangrijkste besluiten:

Herbenoeming voorzitter
Het voorstel om Maria Vlaar te herbenoemen als voorzitter van de Auteursbond is unaniem aangenomen door de ALV. Het voorzitterschap van Maria Vlaar wordt verlengd met een termijn van drie jaar.

Overleg sectievoorzitters
De ALV heeft besloten de Adviesraad op te heffen en in plaats daarvan een overleg van sectievoorzitters in te stellen. Deze nieuwe overlegstructuur wordt één jaar uitgeprobeerd en tijdens de ALV van 2020 geëvalueerd. Dan zal met name worden onderzocht of de inspraak van de leden en het democratisch gehalte van de vereniging goed geborgd blijft.
Het opheffen van de Adviesraad en het instellen van het sectievoorzittersoverleg vraagt om een wijziging van de statuten. Om de statutenwijziging te bekrachtigen wordt op 5 september 2019 een tweede ALV gehouden in het Van Deysselhuis, aanvang 17.00 uur. Leden ontvangen hierover nader bericht.

Studentlidmaatschap
Vanaf 1 januari 2020 kunnen studenten van relevante opleidingen gratis lid worden van de Auteursbond. Studentleden hebben dezelfde rechten op kortingen en worden uitgenodigd voor bijeenkomsten. De student heeft geen recht op juridisch advies en kan geen beroep doen op het Sociaal Fonds Auteurs. Naast de kosten schuilt daarin het belangrijkste verschil tussen het gewone, het aspirant-lidmaatschap en het studentlidmaatschap.
Zodra de student is afgestudeerd moet hij of zij binnen één jaar aspirant- of volwaardig lid worden tegen de gebruikelijke contributie.

 

Vertrekkende sectiebestuursleden en nieuwe benoemingen (juni 2019)

Boekvertalers
⇒ Karin van Santen
⇐ Maya Denneman, Sanne van der Meij

Educatieve Auteurs
⇒ Annemarie Verhoef
⇐ Arend Pottjegort (vz), Saskia Klomps, Isabelle de Ridder

Freelance journalisten
⇒ Bambi Bogert, Anne van den Dool
⇐ Katja Keuchenius

Letterkundigen
⇐ Jan Boerstoel

Literair vertalers
⇐ Tjadine Stheeman

Ondertitelaars
⇒ Peter Bosman

Scenarioschrijvers
⇒ Annelouise Verboon
⇐ Marc Veerkamp

Toneelschrijvers
⇒ Kees Roorda
⇐ Robert van Dijk

 

Gelieerde organisaties

  • Kees Holierhoek treedt af als bestuurslid van Stichting Rechtshulp Auteurs.
  • Tijs van den Boomen treedt af als bestuurslid van het P.C. Boutensfonds.
  • Aad Kok neemt afscheid als bestuurslid van het Sociaal Fonds Auteurs.
  • Tsead Bruinja gaat weg bij het Lira-bestuur en wordt daarin vervangen door Annemarie Bon.
  • Wilma Degeling wordt de nieuwe voorzitter van Stichting Rechtshulp Auteurs.