Organisatie

De Auteursbond is de Nederlandse beroeps- en belangenvereniging van schrijvers en vertalers. Onze vereniging heeft een bestuur, een adviesraad en een bureauorganisatie. We vertegenwoordigen ruim 1.500 auteurs, verdeeld over negen secties.

© foto Titia Hahne