Bestuur

Het Bestuur van de Auteursbond zorgt ervoor dat zaken als huisvesting, personeelsbeleid en financiën binnen de Bond goed geregeld zijn, en dat we in de buitenwereld en tegenover de producenten en uitgevers met één stem namens ruim 1500 auteurs kunnen spreken. Het Bestuur luistert goed naar wat er binnen de negen secties speelt, heeft contact met alle secties onder meer via de Adviesraad, en bepaalt vervolgens het beleid.

Hoe kunnen we zoveel mogelijk invloed uitoefenen als het gaat om grote belangen voor auteurs, zoals het auteursrecht, Leenrecht, Reprorecht, digitale exploitatie en modelcontracten? Hoe voeren we een goede lobby voor de auteursbelangen in Den Haag? Hoe zorgen we ervoor dat onze Bond blijft groeien zodat we nog beter onze stem kunnen laten horen? Op de Algemene Ledenvergadering legt het Bestuur verantwoording af aan de leden. Alle leden zijn welkom om mee te komen praten!

Bestuursleden

  • Maria Vlaar (voorzitter), literair recensent en interviewer, fictieschrijver, biograaf.
  • Jeroen Thijssen (secretaris), romanschrijver, essayist en journalist.
  • Wim Jurg (penningmeester), schrijver van fictie en non-fictie, historicus.
  • Miro Lucassen, journalist.
  • Aliefka Bijlsma, scenarioschrijver.
  • Frank Huysmans, hoogleraar bibliotheekwetenschap.
  • Mei Li Vos, politicoloog, zelfstandig adviseur en vice-vicevoorzitter AVV.