Partners

  • Het Contractenbureau helpt scenarioschrijvers, toneelauteurs en vertalers met het sluiten van goede juridische afspraken met opdrachtgevers en exploitanten. Lees meer.

 

  • Lira is de auteursrechtorganisatie voor schrijvers en vertalers van gedichten, romans, toneelstukken, sketches, hoorspelen, series en films voor tv, conferences, muziek-dramatische werken enz. Lira keert aan auteurs vergoedingen uit voor (her)gebruik van teksten die zij hebben geschreven. Lees meer.

 

  • Stichting Leenrecht is belast met de inning van de vergoedingen bij de openbare bibliotheken, spelotheken en cd-uitleen, en uitkering aan de rechthebbenden. Stichting Leenrecht heeft haar uitvoerende werkzaamheden ondergebracht bij Centrum voor Dienstverlening Auteurs. Lees meer.

 

  • Stichting Thuiskopie biedt de auteurs een (gedeeltelijke) compensatie voor de inkomsten die zij mislopen doordat hun werk wordt gekopieerd, door de thuiskopievergoedingen te verdelen. Deze wordt betaald bij de aankoop van de apparaten waarmee en waarnaar wordt gekopieerd. Lees meer.

 

  • Stichting Reprorecht incasseert vergoedingen van bedrijven voor het (digitale) gebruik van informatie uit boeken, tijdschriften, kranten en andere publicaties en keert deze uit aan de makers. Lees meer.

 

  • Federatie Auteursbelangen heeft als doelstellingen het vergroten en versterken van het draagvlak voor het auteursrecht, en de bescherming en verbetering van de positie van de rechthebbenden. De organisatie is ontstaan vanuit het Platform Makers, het Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E. Elk van de drie platforms stelt autonoom het beleid vast voor zijn specifieke werkterrein. Leer meer.

 

  • Platform Makers is het samenwerkingsverband van de belangen- en beroepsorganisaties van auteurs en uitvoerend kunstenaars. Het platform heeft als doel het versterken van het auteursrecht en het verbeteren van de onderhandelingspositie van makers ten opzichte van producenten en opdrachtgevers. Lees meer.

 

  • PAM is een koepelorganisatie van audiovisuele rechten-organisaties (Lira, VEVAM en NORMA). PAM regelt transparant collectief beheer van rechten en verdeelt de vergoeding onder de scenarioschrijvers en maakt zo (online) gebruik van audiovisuele media mogelijk. Lees meer.
  • Stichting BREIN bestrijdt Intellectueel Eigendomsfraude namens auteurs van muziek, film, video, boeken, games en interactieve software. BREIN speurt naar on- en offline inbreuk en misbruik, neemt civiele actie en levert informatie en expertise voor strafrechtelijke actie. BREIN verzorgt tevens voorlichting over handhaving aan pers, politiek en publiek. Lees meer.