Secties

De Auteursbond bestaat uit tien secties die ieder een specifiek vakgebied vertegenwoordigen. Omdat veel schrijvers en vertalers zich richten op meer dan een discipline, is het mogelijk voor leden van de Auteursbond om zich aan te sluiten bij meerdere secties. Ook stimuleert en faciliteert de Auteursbond zoveel mogelijk contact, samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende beroepsgroepen.

Tien secties

De sectie Boekvertalers is opgericht om belangen te behartigen van boekvertalers van verschillende genres, van thrillers, fantasy en romantische boeken tot young adult, chicklit, non-fictie, kinder- en jeugdboeken en strips. De sectie streeft naar verbetering van tarieven en voorwaarden, maar werkt ook aan kwaliteitsbevordering bij vertalers. >Website

 

De sectie Educatieve auteurs is een beroepsvereniging voor creatievelingen die teksten schrijven met een educatief doel. Educatieve auteurs schrijven leermiddelen voor al het onderwijs, van basisschool tot universiteit. Educatieve auteurs maken het onderwijs! >Website

 

De sectie Freelance journalisten komt op voor de belangen van zelfstandige journalisten. Dat doet de sectie Freelance journalisten door te strijden voor auteursrecht en vrije nieuwsgaring, door het versterken van ondernemerschap, door het trainen van journalistieke vaardigheden en door het delen van innovatieve ontwikkelingen binnen het vak. >Website

 

De sectie Jeugdboekenschrijvers zet zich in voor de belangen van kinder- en jeugdboekenschrijvers met lezers van 0 t/m 18 jaar. De sectie organiseert symposia en andere bijeenkomsten. De leden zijn aangesloten bij The International Board on Books for Young People (IBBY), een internationale organisatie die kinderen in contact brengt met leesboeken. >Website

 

De sectie Letterkundigen komt al meer dan honderd jaar op voor de belangen van schrijvers en dichters. Organiseert nuttige, vermakelijke en leerzame bijeenkomsten. Onderhandelt met uitgevers, fondsen en overheden. Cruciaal voor iedere schrijver die professioneel werkt. >Website

 

De sectie Literair vertalers behartigt individuele en collectieve belangen van vertalers in alle literaire genres. De sectie is betrokken bij het overleg met de Literaire Uitgeversgroep (LUG) over het Modelcontract Literair Vertalen en de gangbare vertaaltarieven. >Website

 

Het Netwerk Scenarioschrijvers maakt zich sinds 1994 sterk voor een betere zichtbaarheid en een sterkere positie van scenarioschrijvers voor film, tv, radio en het web. Het Netwerk laat hun stem en belang horen bij fondsen, omroepen, producenten, ministeries en Raad voor Cultuur. >Website

 

De sectie Ondertitelaars zet zich in voor kwaliteit en redelijke tarieven en vertegenwoordigt ondertitelaars als serieuze gesprekspartner tegenover opdrachtgevers en andere instanties. Bovendien is de sectie een onschatbaar platform voor het uitwisselen van kennis en ervaringen. >Website

 

De sectie Toneelschrijvers is een actieve afdeling van de Auteursbond die opkomt voor de belangen van toneelschrijvers in Nederland. Daarnaast geven we, door het organiseren van symposia en lezingen, ruimte aan het inhoudelijke gesprek over de toneelschrijfkunst.  >Website

 

De sectie Misdaadauteurs komt voor uit het Genootschap Nederlandstalige Misdaadauteurs en sloot zich in 2019 bij de Auteursbond aan. Zij organiseren excursies naar voor thrillerauteurs relevante instellingen en jaarlijks in november het Mystery Dinner. >Meer informatie