Financiële APK

STICHTING P.C.BOUTENSFONDS

Gun jezelf advies over je financiële situatie, vraag subsidie aan!

Zelfs bij een bescheiden inkomen kan goed financieel advies een groot verschil maken. Een forse subsidie van het P.C. Boutensfonds maakt dit nu ook voor Lira-aangeslotenen mogelijk.

De Financiële APK wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage aan de kosten door het P.C. Boutensfonds en is bedoeld voor mensen die leven van de pen.

Van een professioneel financieel adviseur krijg je een uitgebreid en concreet advies over jouw financiële situatie. Hierna bepaal je zelf of je actie onderneemt. Het P.C. Boutensfonds subsidieert deze verdere stappen niet.

Adviseurs

Je kunt bij je aanvraag kiezen uit twee professionele adviseurs:

  • Majorie Molegraaf, financieel professional, gecertificeerd financieel planner, belastingadviseur en mede-eigenaar van Sfinx Personal Finance Management.
  • Peter Meijer, zelfstandig en onafhankelijk adviseur (voormalig adviseur pensioen-, schade- en levensverzekeringen bij een assurantiekantoor, private banker en pensioenadviseur bij een bank).

Werkwijze

Na je aanvraag zal je worden gevraagd om aan de hand van een checklist informatie te verzamelen en op te sturen. De adviseur ontvangt dit vooraf, analyseert dit en maakt een rapport. Dit rapport bespreek je live met de adviseur. Specifieke adviezen of vervolgacties voor jou zelf kunnen voortvloeien uit dit gesprek.

Kosten eigen bijdrage
Per uitgebracht financieel advies bedraagt de netto eigen bijdrage € 300 voor een alleenstaande, € 500 voor een stel. Het P.C. Boutensfonds subsidieert de rest van de kosten.

Voorwaarden

  • Je kunt één keer in de vijf jaar een beroep doen op de APK-subsidie
  • De APK wordt uitsluitend verzorgd door financiële dienstverleners die door het fonds zijn geselecteerd
  • Je eigen bijdrage moet voor de start van het traject op de rekening van het P.C. Boutensfonds zijn gestort: NL59 INGB 0007 228562
  • Zes maanden na aanvang van het traject dient de tweede afspraak met de financieel adviseur te hebben plaatsgevonden, anders eindigt het traject zonder terugstorting van je bijdrage
  • Het bestuur van het P.C. Boutensfonds stelt een maximum aan het aantal te honoreren aanvragen van 100 per jaar: wie het eerst komt wie het eerst maalt

Bestuur Stichting P.C. Boutensfonds

  • Claire Houps, voorzitter
  • Willem Asman, penningmeester
  • Tom van der Geugten, secretaris

Aanvragen Financiële APK

Na versturing van je aanvraag ontvang je een e-mail met een bevestiging en de checklist over de te verzamelen stukken. Het P.C. Boutensfonds neemt contact met je op over het verdere verloop.

Voorwaarden voor ontvangen subsidie voor financiële APK

Checklist documenten – Fin APK

Klik hier voor inschrijven