Educatieve Auteurs…

maken het onderwijs!

Gedreven onderwijsontwikkelaars, didactische experts, enthousiaste vakspecialisten, onderwijskundige creatievelingen en geïnspireerde makers, …
Van lesmateriaal voor leerlingen, studenten en professionals in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs, volwasseneneducatie, NT2-cursussen, …
Gebruikt in onderwijs, musea, stichtingen, verenigingen en bedrijven, …
Over allerlei onderwerpen: van taal en lezen tot burgerschap, van rekenen en muziek tot zorg en welzijn, van geschiedenis en ruimtevaarttechniek tot beeldende vorming. En alles wat daartussen ligt. Educatieve auteurs maken het onderwijs!

De Educatieve Auteurs van de Auteursbond behartigen de belangen van auteurs en ontwikkelaars van educatief materiaal en zetten zich in voor positieverbetering, professionalisering en kennisuitwisseling van, voor en met vakgenoten. Hoe we dat doen?

 • Belangenbehartiging
  Als lid kun je een beroep doen op de hulp van juristen van de Auteursbond. Je kunt bijvoorbeeld gratis advies inwinnen over je contract. We zetten ons in voor betere contracten en vergoedingen, arbeidsvoorwaarden en auteursrechten.
 • EduSchrift
  EduSchrift is het gratis online magazine voor iedereen die beroepsmatig bezig is met de ontwikkeling van educatief materiaal. EduSchrift biedt een mix van inhoudelijke achtergrondartikelen, columns, actualiteiten en juridische informatie.
 • Dag van de Educatieve Auteur
  Elk jaar in november ontmoeten vakgenoten elkaar op de ‘Dag van de Educatieve Auteur’, een inspirerende dag met presentaties en workshops waarbij leren en ontmoeten centraal staan.
Meester Mark tijdens de Dag van de Educatieve Auteur 2019
 • Educatieve Parel
  Educatief schrijven is een vak. Om dit vak op de kaart te zetten, organiseren we elk jaar de wedstrijd om de Educatieve Parel: de beste les rond een bepaald thema. De winnaars van de Parel ontvangen een oorkonde en een geldbedrag.
 • Online activiteiten
  Zo’n acht keer per jaar organiseren we een online activiteit, zoals een juridisch vragenuurtje of workshops op het gebied van onderhandelen, auteursrechten of creativiteit.
 • Netwerkborrels
  Twee keer per jaar ontmoeten we elkaar tijdens onze gezellige netwerkborrels. De winterborrel vindt plaats in Utrecht tijdens de NOT of de IPON. Voor de zomerborrel trekken we het land in, waarbij we telkens een andere regio aandoen.
Winnaar Educatieve Parel 2020 Sander Lochtenberg

Bestuur

 • Annemiek Verhoef (voorzitter)
 • Rineke Crama (secretaris)
 • Ruben Rump (penningmeester en redactielid EduSchrift)
 • Ruud Alers
 • Karin Janssen
"Goede auteurs zijn onmisbaar voor goed onderwijs."
Arend Pottjegort, oud-voorzitter sectie Educatieve Auteurs