Literair vertalers

Voor aanstormend talent en doorgewinterde literair vertalers

Literair vertalers ontsluiten de wereldliteratuur voor de Nederlandstalige lezer. Bij de Auteursbond vinden we dat een vertaler met een serieuze beroepspraktijk daar normaal van moet kunnen rondkomen. Al sinds 1962 spant de Auteursbond (voorheen Vereniging van Letterkundigen) zich in voor de erkenning van het vak van literair vertaler in Nederland. Heb jij de ambitie om je brood te verdienen als literair vertaler? Dan kun je vast wel wat advies en ondersteuning gebruiken.

Uitreiking van de Vertaalengel 2020 aan de organisatoren van de Vertalersgeluktournee door Maria Vlaar tijdens de Vertaalslag 2020

Modelcontract

In onderhandeling met een aantal literaire uitgevers hebben we al tientallen jaren geleden een Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk weten te realiseren. Voor deze groep vertalers, onder wie een flink aantal winnaars van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs, is dat een grote verworvenheid, die enige bestaanszekerheid geeft. En de onderhandelingen met de uitgevers worden voortgezet, want de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van e-books en e-lending vragen om voortdurend overleg.

Er zijn inmiddels zo’n 350 vertalers bij de Auteursbond aangesloten die (al dan niet regelmatig) met zo’n Modelcontract werken. Onze inspanningen hebben er bovendien aan bijgedragen dat iedereen die dat meer dan eens heeft gedaan een projectsubsidie kan aanvragen bij het Nederlands Letterenfonds.

Presentator Hadassah de Boer tijdens de Vertaalslag 2019

Samen sta je sterker

De literair vertalers komen minstens twee keer per jaar bijeen om de jongste ontwikkelingen met elkaar door te nemen en met elkaar in gesprek te blijven. Daarnaast kunnen onze leden juridische ondersteuning van de Auteursbond krijgen en via een besloten mailinglijst ervaringen uitwisselen en elkaar om advies vragen. Ook organiseren we elk voorjaar de Vertaalslag, een laagdrempelige publieksavond waarop we de inhoudelijke kanten van ons vak voor het voetlicht brengen.

Bestuur

  • Toon Dohmen (voorzitter)
  • Paul van der Lecq (secretaris)