Steunregelingen auteurs

Voor alle professionele en zelfstandig werkende schrijvers en vertalers

Ben jij financieel geraakt door de coronacrisis en wil je hulp om je beroepspraktijk voort te zetten? Je kunt nu terecht bij twee steunregelingen speciaal voor schrijvers, vertalers en scenaristen. Vraag een projectsubsidie aan van € 4.000,-. Lidmaatschap van de Auteursbond of aansluiting bij Lira is niet verplicht.

Extra steun vanwege laatste lockdown

Toen de overheid in november en december 2021 hernieuwd een onverwacht harde lockdown moest invoeren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werd de culturele en creatieve sector opnieuw hard geraakt. Ook de beroepspraktijk van veel zelfstandige makers heeft geleden onder de beperkende maatregelen, die in februari en maart van dit jaar weer werden ingetrokken. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft daarom een extra subsidie ter beschikking gesteld voor nieuwe steunregelingen om getroffen zelfstandige makers in de culturele en creatieve sector steun te bieden.

Nieuwe steunregelingen voor schrijvers en vertalers

De Auteursbond heeft sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 de speciale steunregelingen voor zelfstandige schrijvers en vertalers uitgevoerd en zal de twee nieuwe steunregelingen voor schrijvers, vertalers en scenarioschrijvers ook uitvoeren. Er is een nieuwe steunregeling voor schrijvers en vertalers, genaamd Steunregeling beroepspraktijk schrijvers en vertalers 2022, en een nieuwe steunregeling voor scenarioschrijvers, genaamd Steunregeling beroepspraktijk scenarioschrijvers 2022. De aanvraagronde voor deze regelingen start op woensdag 18 mei 2022. Je kunt tot en met 15 juni 2022 een aanvraag indienen.

De mogelijkheden

  • Je kunt een aanvragen indienen voor een financiële bijdrage van € 4.000,- voor het schrijven of vertalen van een tekst/scenario, of voor een activiteit in het belang van je professionele ontwikkeling als auteur, zoals een cursus of coaching.
  • Je kunt een aanvraag indienen als je aantoonbaar zelfstandig werkzaamheden als schrijver of vertaler uitvoert. Je kunt ook een aanvraag indienen als je een aanstormend talent bent en aantoonbaar met ambitie een eigen beroepspraktijk tracht op te bouwen.
  • Je kunt ook een aanvraag indienen als je een bijdrage hebt gekregen op grond van de coronasteunregelingen die de Auteursbond in 2020 en 2021 heeft uitgevoerd.
Ik ben schrijver/vertaler
Ik wil een financiële bijdrage van € 4.000,- voor een schrijf- of vertaalproject of voor een activiteit in het belang van mijn professionele ontwikkeling, zoals een cursus.
Ik ben scenarioschrijver
Ik wil een financiële bijdrage van € 4.000,- voor de (verdere) ontwikkeling van een scenario of voor een activiteit in het belang van mijn professionele ontwikkeling.
Ik ben zelfstandig journalist
Ik wil een financiële bijdrage van € 4.000,- voor het schrijven van een journalistiek / non fictie boek of voor een activiteit in het belang van mijn professionele ontwikkeling.*

*Voor een bijdrage aan het schrijven van een journalistiek artikel kun je terecht bij het Matchingsfonds van De Coöperatie.

Stichting Steunfonds Auteurs

De regelingen worden uitgevoerd door de Stichting Steunfonds Auteurs. Deze stichting is door de Auteursbond voor dit doel opgericht. In het bestuur van de Stichting Steunfonds Auteurs zitten: Maria Vlaar (voorzitter), Wim Jurg, en Miro Lucassen. De stichting voert de Compensatieregeling auteurs uit in samenwerking met het Sociaal Fonds van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).