Steunregelingen auteurs

Voor alle professionele en zelfstandig werkende schrijvers en vertalers

Ben jij financieel geraakt door de coronacrisis en wil je hulp om je beroepspraktijk voort te zetten? Je kunt nu terecht bij drie steunregelingen speciaal voor schrijvers en vertalers. Vraag een projectsubsidie of inkomenssteun aan tot maximaal 5000 euro. Lidmaatschap van de Auteursbond of aansluiting bij Lira is niet verplicht.

Laatste aanvraagronde

Dankzij een extra subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan er een vierde – en laatste – aanvraagronde worden gehouden. De aanvraagronde start maandag 12 juli. Je kunt tot en met 31 augustus 2021 een aanvraag indienen.

Let op! Meer mogelijkheden:

  • Je kunt opnieuw een aanvraag indienen als je in één van de vorige aanvraagrondes al een bijdrage op grond van één van de drie Steunregelingen Auteurs hebt gekregen.
  • Je kunt niet alleen een aanvraag indienen voor een nieuw schrijf- of vertaalproject, of voor de eerste ontwikkelingsfase van een nieuw scenario, maar je kunt ook een aanvraag indienen voor een bijdrage om een bestaand project verder te brengen.
  • Je kunt ook een aanvraag indienen voor een activiteit in het belang van je professionele ontwikkeling, zoals een cursus.
  • Omdat de speciale coronasteunregeling van het Letterenfonds genaamd Van maker tot Lezer en de speciale coronasteunregeling voor scenarioschrijvers van het Filmfonds zijn geëindigd, kun je ook een aanvraag doen als je voor een van deze regelingen in aanmerking kwam/een bijdrage hebt gekregen.

Projectsubsidies

Ik ben schrijver / vertaler
Ik wil een financiële bijdrage voor een schrijf- of vertaalproject of voor een activiteit in het belang van mijn professionele ontwikkeling, zoals een cursus.
Ik ben scenarioschrijver
Ik wil een financiële bijdrage voor de (verdere) ontwikkeling van een scenario of voor een activiteit in het belang van mijn professionele ontwikkeling.
Ik ben zelfstandig journalist
Ik wil een financiële bijdrage voor het schrijven van een journalistiek / non fictie boek of voor een activiteit in het belang van mijn professionele ontwikkeling.*

*Voor een bijdrage aan het schrijven van een journalistiek artikel kun je terecht bij het Matchingsfonds van De Coöperatie.

Inkomenssteun

Ik zit in financiële nood
Ik wil een financiële bijdrage zodat ik mijn beroepspraktijk kan blijven voortzetten.

Stichting Steunfonds Auteurs

De regelingen worden uitgevoerd door de Stichting Steunfonds Auteurs. Deze stichting is door de Auteursbond voor dit doel opgericht. In het bestuur van de Stichting Steunfonds Auteurs zitten: Maria Vlaar (voorzitter), Wim Jurg, en Miro Lucassen. De stichting voert de Compensatieregeling auteurs uit in samenwerking met het Sociaal Fonds van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).