Steunregelingen auteurs

Voor alle professionele en zelfstandig werkende schrijvers en vertalers

Ben jij financieel geraakt door de coronacrisis en wil je hulp om je beroepspraktijk voort te zetten? Je kunt nu terecht bij drie steunregelingen speciaal voor schrijvers en vertalers. Vraag een projectsubsidie of inkomenssteun aan tot maximaal 5000 euro. Lidmaatschap van de Auteursbond of aansluiting bij Lira is niet verplicht.

De derde aanvraagronde is per 1 april 2021 geopend en sluit op 30 april 2021.

Goed nieuws: er komt een vierde aanvraagronde
Voor de Regeling nieuwe projecten en werkbeurzen auteurs en voor de Startgeldregeling scenario komt een vierde aanvraagronde, dankzij een extra subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het Steunfonds Rechtensector. Deze aanvraagronde vindt waarschijnlijk plaats in mei/juni. De definitieve periode wordt bekendgemaakt zodra de plannen van het Steunfonds Rechtensector voor deze extra subsidie door het ministerie zijn goedgekeurd.

Projectsubsidies

Ik ben schrijver / vertaler
Ik wil een financiële bijdrage voor een project of voor een activiteit in het belang van mijn professionele ontwikkeling.
Ik ben scenarioschrijver
Ik wil een financiële bijdrage voor de ontwikkeling van een nieuw scenario voor een film, singleplay of televisieserie.
Ik ben zelfstandig journalist
Ik wil een financiële bijdrage voor een journalistiek artikel*. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Coöperatie.

*Wil je een journalistiek / non fictie boek schrijven? Dan kun je een aanvraag indien bij de Regeling nieuwe projecten en werkbeurzen auteurs.

Inkomenssteun

Ik ben inkomsten misgelopen
Ik wil een (gedeeltelijke) compensatie van gederfde inkomsten door de coronacrisis.

Stichting Steunfonds Auteurs

De regelingen worden uitgevoerd door de Stichting Steunfonds Auteurs. Deze stichting is door de Auteursbond voor dit doel opgericht. In het bestuur van de Stichting Steunfonds Auteurs zitten: Maria Vlaar (voorzitter), Wim Jurg, en Miro Lucassen. De stichting voert de Compensatieregeling auteurs uit in samenwerking met het Sociaal Fonds van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).