Compensatieregeling Auteurs

Heb je minder opdrachten door de coronacrisis? Zijn er lezingen, optredens en workshops die je zou geven geannuleerd? Is de publicatie van je boek uitgesteld, je voorstelling afgelast of is de ontwikkeling van je scenario opgeschort? Kortom: lukt het niet om je beroepspraktijk voort te zetten en zit je daardoor in ernstige financiële problemen? Professionele auteurs kunnen een aanvraag indienen voor compensatie van misgelopen inkomsten tot maximaal 5000 euro.

De derde aanvraagronde is op 1 april 2021 geopend en sluit op 30 april 2021.

Alles wat je moet weten

Voor wie is de regeling bedoeld?

De Compensatieregeling auteurs is bedoeld voor auteurs die door de coronacrisis worden belemmerd in hun professionele werkzaamheden en daardoor ernstige financiële problemen ondervinden. Onder ‘auteurs’ wordt verstaan: zelfstandig werkende, professionele makers van teksten, in de meest ruime zin van het woord: schrijvers en vertalers van boeken, dichters, columnisten, essayisten, kinder- en jeugdboekenschrijvers, misdaadschrijvers, schrijvers en vertalers van toneelstukken, scenaristen, non-fictie auteurs, ondertitelaars en andere makers van teksten.

Ik ben freelance journalist. Kan ik een aanvraag indienen?

Ja, freelance journalisten kunnen ook een beroep doen op de regeling. Als je lid bent van de Auteursbond, kun je een aanvraag bij de Auteursbond doen. Andere freelance journalisten die een beroep op de regeling willen doen, kunnen zich wenden tot de NVJ.

Wat kan ik aanvragen?

Je kunt een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage ter (gedeeltelijke) compensatie van inkomsten uit zelfstandige schrijfwerkzaamheden die je als gevolg van de coronacrisis bent misgelopen. De bijdrage bedraagt maximaal 5.000 euro.

Heb jij inkomsten verloren, maar voldoende buffer opgebouwd, of heb je andere inkomsten om deze periode zelf te overbruggen? Dan vragen we je om terughoudend te zijn met het indienen van een aanvraag en het budget beschikbaar te laten voor zwaarder getroffen auteurs.

Er kan per auteur maximaal één aanvraag worden gehonoreerd bij de coronasteunregelingen die de Auteursbond uitvoert. Het gaat om de Regeling nieuwe projecten en werkbeurzen auteurs, de Startgeldregeling scenario of de Compensatieregeling auteurs. Als je een bijdrage hebt gekregen op grond van een van deze regelingen, kun je geen aanvraag meer doen voor een bijdrage op grond van een van de andere regelingen.

Verkeer je om een andere reden dan coronacrisis in financiële nood? Dan kun je overwegen een beroep te doen op het Sociaal Fonds Auteurs.

Welke informatie moet ik in mijn aanvraag verstrekken?

Voor de beoordeling van je aanvraag is het van belang om zo duidelijk mogelijk aan te geven welke inkomsten uit zelfstandig schrijfwerk je misloopt, op welke financiële problemen je hierdoor stuit en wat de gevolgen voor je beroepspraktijk zijn.

Hoe maak ik inzichtelijk welke inkomsten ik ben misgelopen?
In de aanvraagmodule vragen we je om op te geven wat de hoogte is van je omzet uit zelfstandig schrijfwerk in de jaren 2018, 2019 en 2020. Onder zelfstandig schrijfwerk vallen ook zaken als lezingen en voordrachten die voortkomen uit je schrijverschap. Uitgesloten zijn werkzaamheden als regisseren, acteren, lesgeven, horeca et cetera.

Probeer door het overleggen van documenten zoals e-mails en contracten, aan te tonen dat je opdrachten/inkomsten bent misgelopen door de gevolgen van de coronacrisis. Het kan zijn dat opdrachten niet worden afgezegd maar dat je überhaupt geen opdrachten meer krijgt. Maak dan een vergelijking met wat je in voorgaande jaren in dezelfde periode hebt verdiend. Hoe concreter je bent over de aard en de hoogte van de gemiste inkomsten, en hoe aannemelijker je ze maakt, des te beter de commissie je aanvraag kan beoordelen.

Hoe beschrijf ik de gevolgen van de inkomstenderving voor mijn financiële situatie en de continuïteit van mijn beroepspraktijk?
Ook als je de gevolgen beschrijft van de inkomstenderving voor je financiële situatie en de continuïteit van je beroepspraktijk geldt: hoe inzichtelijker hoe beter. In de aanvraagmodule vragen we je ook of je een beroep hebt moeten doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van de overheid.

Verder vragen we of je in 2020 gebruikt hebt gemaakt van één van de volgende tijdelijke steun- en stimuleringsregelingen:

Beschrijf welke gevolgen je omzetontwikkeling verder heeft voor je financiële situatie en de continuïteit van je beroepspraktijk. Meld het als je ander werk bent gaan doen en daardoor minder tijd in je praktijk als schrijver of vertaler kunt steken.

Hoe dien ik mijn aanvraag in?

Je dient je aanvraag digitaal in via dit formulier.

In de bijlage voeg je de volgende elementen toe:

 • een nadere omschrijving van de inkomsten die je bent misgelopen als gevolg van de coronacrisis, de gevolgen voor je financiële situatie en de gevolgen voor je beroepspraktijk
 • opdrachtbevestigingen, contracten e.d. (indien aanwezig)
 • je CV of portfolio

Binnen vier weken na sluiting van de indieningstermijn krijg je bericht over het besluit. Als je aanvraag wordt gehonoreerd, vragen we je om een kopie van je legitimatiebewijs te overleggen.

NB: om ervoor te zorgen dat een zo groot mogelijk deel van het beschikbare budget terecht komt bij de gedupeerde auteurs, zijn we genoodzaakt de uitvoeringskosten van deze regeling laag te houden. Het is daarom helaas niet mogelijk om afgewezen aanvragen van persoonlijke feedback te voorzien.

Wanneer kan ik een aanvraag doen?

Het budget van de Compensatieregeling auteurs wordt gelijkelijk verdeeld en in drie aanvraagrondes beschikbaar gesteld:

 • Aanvraagronde 1: 1 september 2020 – 30 september 2020
 • Aanvraagronde 2: 1 januari 2021 – 31 januari 2021
 • Aanvraagronde 3: 1 april 2021 – 30 april 2021

Hoeveel aanvragen worden gehonoreerd?

Voor de regeling is een garantiebudget van maximaal € 400.000,- beschikbaar gesteld door Lira. Het budget wordt verdeeld tussen de twee stichtingen die de regeling gezamenlijk uitvoeren: de Stichting Steunfonds Auteurs van de Auteursbond en het Sociaal Fonds van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het budget is dus beperkt. De adviescommissie zal mede afhankelijk van het aantal positieve beoordelingen en het maximumbudget pogen om een zo breed mogelijke groep auteurs te laten profiteren van de regeling. De regeling is eenmalig en zal niet worden verlengd.

Wie beoordeelt mijn aanvraag?

De stichting Steunfonds Auteurs heeft een adviescommissie ingesteld die de aanvragen gaat beoordelen. De adviescommissie bestaat uit:

 • Florence Tonk (voorzitter)
 • Aleid Truijens
 • Sabine van den Eynden

Het bestuur bekrachtigt de adviezen van de commissie, tenzij het bestuur oordeelt dat tegen de voorwaarden van de regeling is ingegaan.

Ik ben het niet eens met de beslissing.

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen het besluit over je aanvraag.

Waar kan ik het reglement inzien?

Vragen?

Vragen over je aanvraag stel je bij voorkeur per mail via steunregelingen@auteursbond.nl

De medewerkers van de Auteursbond werken zoveel mogelijk thuis.

Klaar om je aanvraag in te dienen?

Heb je alle informatie gelezen en heb je alle stukken (samengevoegd in 1 pdf) bij de hand?

 • een nadere omschrijving van de inkomsten die je bent misgelopen als gevolg van de coronacrisis, de gevolgen voor je financiële situatie en de gevolgen voor je beroepspraktijk
 • opdrachtbevestigingen, contracten e.d. (indien aanwezig)
 • jouw CV of portfolio