Startgeldregeling Scenario

Ben je scenarioschrijver en wil je beginnen aan de allereerste ontwikkelfase van een nieuw scenario? Via de Startgeldregeling Scenario kun je een financiële bijdrage krijgen voor de ontwikkeling van een scenario voor een film, singleplay of televisieserie.

De eerste aanvraagronde is gesloten op 30 september 2020. In januari 2021 kun je een aanvraag indienen voor de tweede ronde.

Alles wat je moet weten

Voor wie is de regeling bedoeld?

De Startgeldregeling Scenario is bedoeld voor scenarioschrijvers die door de coronacrisis problemen hebben met de voortgang van hun professionele werkzaamheden. Aanvragen kunnen worden ingediend door scenarioschrijvers, of een team van scenarioschrijvers, die aantoonbaar zelfstandig werken als scenarioschrijver.

Voor welke projecten kan ik een aanvraag doen?

Je kunt een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage aan de allereerste ontwikkelingsfase van een nieuw scenario, waarbij nog geen producent of omroep betrokken is. Het kan gaan om een plan voor een film, singleplay of televisieserie.

De bijdrage bedraagt maximaal 5.000 euro.

Je kunt alleen aanvragen indienen voor  projecten waarvoor geen subsidie van het Filmfonds of financiering van een omroep is verstrekt.

Hoe moet ik een aanvraag doen?

Je aanvraag dient te bestaan uit:

 • een beknopte omschrijving van het project(maximaal twee A4). De gevolgen van de coronacrisis voor je beroepspraktijk neem je hierin op.
 • een begroting of een opgave van de te maken kosten en het bedrag dat je aanvraagt.
 • een CV of portfolio

Je dient je aanvraag digitaal in via dit formulier.

Als je aanvraag wordt gehonoreerd, vragen we je om een kopie van je legitimatiebewijs te overleggen en een zogeheten verklaring de-minimis te ondertekenen. Deze verklaring is nodig om aan Europese regelgeving te voldoen. In de verklaring verklaart de aanvrager de afgelopen drie jaar niet meer dan 200.000 euro aan staatssteun te hebben ontvangen.

Wanneer kan ik een aanvraag doen?

Het budget van de Startgeldregeling Scenario wordt in drie aanvraagrondes beschikbaar gesteld:

 • Aanvraagronde 1: 1 september 2020 – 30 september 2020
 • Aanvraagronde 2: 1 januari 2021- 31 januari 2021
 • Aanvraagronde 3: 1 april 2021 – 30 april 2021

Hoeveel aanvragen worden gehonoreerd?

Voor de regeling is een budget van 160.000 euro beschikbaar gesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Per aanvraag kan maximaal 5.000 euro worden toegekend. Het budget is dus beperkt.

De beoordelingscommissie tracht om, mede afhankelijk van het aantal positieve beoordelingen en het maximumbudget, een zo breed mogelijke groep auteurs van de regeling te laten profiteren.

De regeling is eenmalig en zal niet worden verlengd.

Wie beoordeelt mijn aanvraag?

De Startgeldregeling Scenario wordt uitgevoerd door de Stichting Steunfonds Auteurs. Deze stichting heeft een adviescommissie ingesteld die de aanvragen gaat beoordelen. De adviescommissie bestaat uit:

 • Ger Beukenkamp (voorzitter)
 • Sarieke Hoeksma
 • Jeanine Cronie

De adviezen van de commissie worden bekrachtigd door het bestuur van de stichting, tenzij het bestuur oordeelt dat tegen de voorwaarden van de regeling is ingegaan.

Je krijgt binnen vier weken na sluiting van de indieningstermijn bericht over het besluit.

 

Ik ben het niet eens met de beslissing. Bij wie kan ik terecht?

Als je het niet eens bent met de beslissing kun je een bezwaarschrift indienen bij de door het bestuur van Stichting Steunfonds Auteurs aangewezen onafhankelijke beroepsinstantie: mevrouw mr. M. (Mieke) Smilde, p/a Stichting Steunfonds Auteurs, De Lairessestraat 125, 1075 HH Amsterdam, email: steunregelingen@auteursbond.nl.

Je bezwaarschrift dient uiterlijk vier weken na het besluit over je aanvraag te zijn ingediend. Mevrouw Smilde neemt binnen vier weken na ontvangst van je bezwaarschrift een besluit.

Beroep aantekenen tegen het besluit over je bezwaarschrift kan bij het bestuur van het Lira Fonds, Kruisweg 793-795, 2132 NG Hoofddorp.

Waar kan ik het reglement inzien?

Vragen?

Vragen over je aanvraag stel je bij voorkeur per mail via steunregelingen@auteursbond.nl.

Je kunt ook bellen met de medewerkers van de Auteursbond: Marron Das en Marcel Hooft van Huysduynen, telefoon (020) 6240803.

Klaar om je aanvraag in te dienen?

Heb je alle informatie gelezen en heb je alle stukken (samengevoegd in 1 pdf) bij de hand?

 • CV / portfolio
 • Beknopte omschrijving van het project of de activiteit (max. 2 A4)
 • Een begroting of opgave van de te maken kosten en het bedrag dat wordt aangevraagd