Thema’s

De onderhandelaars van de Auteursbond zijn actief op diverse terreinen. Vanuit scherp geformuleerde standpunten gaan we het (vaak stevige) gesprek aan met de partijen die het werk van professioneel schrijvend Nederland exploiteren. Ook voeren we overleg met diverse andere organisaties, in de private en publieke sector. Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste thema’s in de collectieve belangenbehartiging van de Auteursbond en andere belangrijke kwesties.