Update: Waarschuwing contract freelance ondertitelaars bij BTI/Iyuno

25 februari 2020

Update (27-02-2020)


BTI Studios/Iyuno heeft inmiddels laten weten een fout te hebben gemaakt. In een e-mail aan freelancers zegt het bedrijf dat de betreffende vendoragreement niet meer zal worden voorgelegd en dat reeds getekende vendoragreements nietig zijn.

Bij de Auteursbond komen meldingen binnen dat het bedrijf BTI Studios/Iyuono aan freelance ondertitelaars vraagt om een nieuwe vendor-agreement (leveranciersovereenkomst) te tekenen. De Auteursbond adviseert freelancers om deze overeenkomst NIET te ondertekenen.

Deze nieuwe overeenkomst bevat bepalingen die onacceptabel zijn voor freelancers die in Nederland voor BTI Studios/Iyuno actief zijn. Zo verklaart de overeenkomst het recht in Singapore van toepassing. De overeenkomst verplicht de freelancer bovendien om een eventueel geschil aan een bemiddelaar in Singapore voor te leggen.

De Auteursbond roept freelancers op om zich bij de Auteursbond te melden als ze deze overeenkomst krijgen aangeboden. Stuur een mail naar Marcel Hooft van Huysduynen, belangenbehartiger, via  marcel.hooftvanhuysduynen@auteursbond.nl