Elly Jaffé Prijs en Stipendium

Dr. Elly Jaffé Prijs

De Dr. Elly Jaffé Prijs is een driejaarlijkse prijs voor de beste vertaling van een Frans literair werk in het Nederlands. Aan de prijs, die geldt als een van de belangrijkste vertaalprijzen in ons land, is een bedrag van € 40.000,- verbonden. De prijs wordt uitgereikt naar aanleiding van een specifiek werk, maar is tevens een oeuvreprijs. De eerstvolgende uitreiking vindt plaats in 2018.

De Dr. Elly Jaffé Prijs is bedoeld voor een vertaling in de genres verhalend of beschouwend proza, poëzie en toneel. De jury kijkt niet alleen naar werk voor volwassenen, maar neemt ook werk voor kinderen mee in haar beoordeling. Om in aanmerking te komen voor deze prijs moet de vertaling gepubliceerd zijn in de drie jaar voorafgaand aan het jaar van uitreiking. Bij een toneelstuk dient de première te hebben plaatsgevonden in de drie jaar voorafgaand aan het uitreikingsjaar.

Ook een vertaalteam kan in aanmerking komen voor deze vertalersprijs. In geval van een bekroond duo ontvangt ieder € 25.000,-. Bij een winnend trio krijgt elk € 18.000,-. De prijs wordt toegekend door de Dr. Elly Jaffé Stichting, die wordt beheerd door de Auteursbond.

Over de stiching

De Dr. Elly Jaffé Stichting is een ANBI-Stichting. Hieronder vindt u de daarvoor relevante informatie. Meer informatie is verkrijgbaar via het bureau van de stichting. Het bureau van de stichting is tevens het bureau van de Auteurbond.

Fiscaal nummer: 8098.12.204.

Hieronder vindt u de recentste jaarrekening.

Jaarrekening Elly Jaffé Stichting 2016

Jaarrekening Elly Jaffé Stichting 2015