Vertaalengel en Vertaalduivel

Sinds 2008 reiken de literair vertalers van onze beroepsvereniging jaarlijks twee trofeeën uit: de Vertaalengel en de Vertaalduivel.

De Vertaalengel wordt uitgereikt aan een persoon (geen vertaler) of een instantie die zich verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor het vak van literair vertalen. Bijvoorbeeld door op te komen voor de belangen van vertalers, aandacht voor het vertalen te bevorderen of een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het vertalen.

De Vertaalduivel moet de ontvanger met een knipoog stimuleren iets te doen of na te laten in het belang van het vertalersvak of een specifieke vertaler.

In 2016 ging zowel de Vertaalengel als de Vertaalduivel naar Marco Kamphuis, recensent van NRC Handelsblad.