De meest gestelde vragen

Wat moet je weten als zelfstandig auteur?

Tarieven

Wat is het huidige vertaaltarief en hoe komt het vertaaltarief tot stand?

Het huidige vertaaltarief bedraagt 6,6 cent per woord. Voor de vertaling van poëzie geldt een minimumtarief van 2,29 cent per regel en minimaal 40,19 euro per gedicht. De vertalersroyalty is ongewijzigd.
In 2017 werd het vertaaltarief door het NUV en de Auteursbond vastgesteld op 6,5 cent per woord. In 2018 hebben uitgevers, vertalers en het Nederlands Letterenfonds de inflatiecorrectie toegepast waardoor het vertaaltarief op 6,6 cent per woord kwam. Een nieuw vertaaltarief laat op zich wachten: het vertaaltarief moet namelijk door de minister van OC&W worden goedgekeurd, en dat kan pas na een gezamenlijk verzoek daartoe van de Auteursbond en de Literaire Uitgeversgroep / Groep Algemene Uitgevers. De Auteursbond zou uiteraard graag een gezamenlijk verzoek voorleggen aan de Minister, maar helaas wordt dit door de LUG getraineerd.

Waarom geven jullie geen adviestarieven?

Beroepsverenigingen – zoals de Auteursbond – mogen geen adviestarieven geven; dat is in strijd met de Mededingingswet. Een standaard voor de vaststelling van vergoedingen bestaat daarom niet en de Auteursbond kan en mag hier dus ook niet over adviseren.

Heb ik recht op een voorschot?

Alleen als je daarover afspraken hebt gemaakt in het contract. Staat daar niets over in, dan is de uitgever of producent niet verplicht om een voorschot te betalen. Overigens is het wel gebruikelijk om een voorschot te krijgen. Een auteur moet immers in staat zijn om te leven terwijl hij werkt aan een boek of script.

Contracten

Zijn mondelinge overeenkomsten geldig?

In beginsel wel, maar ze zijn moeilijk te bewijzen. Daarom is het verstandig om zakelijke afspraken schriftelijk vast te leggen. Dat kan per e-mail of met een contract op papier.

Wanneer heb ik onderhandelingsruimte?

Altijd! Als een opdrachtgever aan jou een overeenkomst voorlegt is dat niets meer dan een aanbod. Vind jij dat aanbod niet voldoende of onduidelijk? Dan is het goed – en professioneel – om vragen te stellen en een tegenbod te doen. Jouw auteursrecht is jouw inkomen en jouw werk is jouw geesteskind, daar mag je voor opkomen.

Knoppen met een kleurtje

Video embeds

Het formaat van een video embed is aangepast.