Voor de auteur

Het is de nachtmerrie van iedere schrijver: wakker worden en ontdekken dat al je boeken illegaal verkrijgbaar zijn. Soms lijkt het of die nachtmerrie al waarheid is. Achtenveertig procent van de e-readergebruikers komt wel eens aan content via illegale bronnen. 

E-books zijn een geweldig uitvinding, maar het illegaal downloaden en verspreiden van e-books heeft grote gevolgen. Boeken die op grote schaal worden doorgestuurd, worden niet meer verkocht. Door het gebrek aan inkomsten moet de auteur een baan ernaast zoeken, en dan is er weinig tijd over om een goed boek te schrijven. Piraterij kan dan ook een reden zijn voor een auteur om zijn werk niet als e-book uit te brengen.

Om deze problematiek onder de aandacht te brengen, maakte de Auteursbond deze film. Maar we doen ook meer. De Auteursbond zet zich in om de toegang tot legale e-books makkelijker en laagdrempeliger te maken, en de prijzen omlaag te brengen. Maar ook doen we een beroep op de lezer om te kiezen voor legale e-books. Want als je boeken waardeert, dan waardeer je ook de auteur.