Feiten en cijfers

In Nederland vormt het e-book ongeveer 6% van de gehele boekenmarkt. Zie de cijfers. De markt is dus nog niet heel groot. Dat komt onder meer door het goede aanbod van de meeste boekhandels en ook door de relatief hoge prijs van e-books -al is die al gedaald ten opzichte van enkele jaren terug.

Een andere belangrijke oorzaak voor het beperkte marktaandeel is een verschijnsel waarmee e-books al vanaf het begin mee te kampen hebben: piraterij. E-books zijn, als ze al beveiligd zijn, gemakkelijk van hun beveiliging te ontdoen en zijn vervolgens gemakkelijk als bestand uitwisselbaar. Ook worden boeken die niet als e-book zijn uitgebracht, gescand via internet verspreid.

Cijfers over illegaal e-books downloaden

 • 48% van de ondervraagden heeft wel eens een e-book gelezen.31% van e-reader gebruikers krijgt wel eens een boek uit illegale bron (ruilen of illegaal downloaden).
 • Aantallen malen illegaal gedownload per jaar.
  • Tussen 1 en 2                14%
  • Tussen 3 en 5                9%
  • Tussen 6 en 10              7%
  • Tussen 11 en 20            4%
  • Tussen 21 en 50            3%
  • Meer dan 50                  4%
 • 71% weet dat boeken downloaden van torrensites illegaal is.
 • 63% heeft begrip voor mensen die illegaal e-books downloaden.
 • 31% van de e-reader gebruikers is principieel tegen illegaal downloaden.

Bron:  Rapportage Boekenbranche Meting 38: 2e themameting van 2016 naar het digitaal leesgedrag –  Amber van Eeden, Ewout Witte – KVB Boekwerk – November 2016