Wat doet de Auteursbond?

Wat doet de Auteursbond?

Lagere prijzen

De Auteursbond streeft erna om de prijs van e-books omlaag te brengen. Wij denken dat een goed toegankelijk en breed aanbod van e-books piraterij tegenwerkt. Een redelijke prijs is daarbij heel belangrijk. Uitgevers handhaven de prijs vaak nog op zeventig tot tachtig procent van de prijs van het papieren boek. Ons lijkt dat te hoog. Consumenten denken er, blijkens onderzoek, ook zo over.

Samenwerking met anderen

Als relatief kleine vereniging optreden tegen piraterij, is als jagen met een vliegenmepper op een olifant. Maar eendracht maakt macht. Schrijvers zijn bij lange na niet de enigen die last hebben van piraterij. Daarom hebben wij ons, met verschillende andere belangengroepen van creatieven, verenigd in het Platform Makers. Daarnaast nemen wij deel aan de Federatie Auteursrechtbelangen, een federatie van makers, van collectieve beheersorganisaties als Lira en Pictoright, en van uitgevers, filmproducenten, etc. Het Platform en de Federatie lobbyen bij de overheid vóór de belangen van auteursrechthebbenden en tegen de piraterij.

Handhaving

Maar met lobbyen alleen kom je er niet. Er moet ook gehandhaafd worden. Daarvoor bestaat Stichting Brein, die vroeger vooral piraterij op films en tv-series bestreed, maar zich de afgelopen jaren ook in toenemende mate richt op e-books. Brein zoekt op internet naar de honderd bestverkochte titels en zorgt dat illegaal aanbod onvindbaar wordt. Ook treedt Brein actief op tegen uploaders.

Tegen sticks met e-boeken kan Brein ook weinig doen. Toch, hoe ergerlijk het ook is, de vraag blijft hoeveel financiële en economische schade zulke downloads/een dergelijke verspreiding aanricht. Zou de ontvanger van de stick anders de boeken hebben gekocht?

Legaal aanbod

Dit is misschien wel het belangrijkste: er moet voldoende legaal aanbod komen, zodat de consument niet uit hoeft te wijken naar illegaal werk. Daarom hebben wij ons actief bemoeid met de oprichting van www.thecontentmap.nl. De site verwijst bezoekers door naar een legaal aanbod van onder andere e-boeken. Het project kwam tot stand met subsidie van het ministerie van OCenW. De Federatie Auteursrechtbelangen heeft op vele manieren de site onder de aandacht van het grote publiek gebracht. Ook voerde de Federatie campagne op scholen over auteursrecht en is de site www.auteursrecht.nl vernieuwd.

Voorlichting

De keuze voor legale e-books ligt uiteindelijk bij de consument zelf. De Auteursbond doet z’n best om een breed publiek voor te lichten over de gevolgen van illegaal downloaden en vooral dat een keuze voor legale in het belang is van iedereen: de auteurs, de boekenmarkt en de lezer zelf.

Politiek

Op dat gebied is het nogal stil geweest, de afgelopen jaren. Zelfs in de politiek wordt af en toe geroepen dat het auteursrecht maar lastig is en innovatie in de weg staat. Dat auteursrecht juist het schrijven van boeken mogelijk maakt is tot een aantal politici helaas nog niet doorgedrongen. De schrijver of vertaler heeft recht op een redelijke vergoeding bij het gebruik van zijn of haar werk. Dat kan worden geregeld via collectieve licenties, zodat auteursrecht grote digitaliseringsprojecten niet in de weg hoeft te staan.

Op het gebied van auteursrechthandhaving mag de Rijksoverheid nog wel een tandje bij zetten. Nu moet het veld zelf handhaving betalen, terwijl datzelfde veld veel geld kwijtraakt aan deze praktijken. Hoewel wij de overheid er al jaren op aanspreken is er tot op heden niet veel veranderd.
Wel lijkt er iets te schuiven. Het ministerie van Veiligheid en Justitie organiseert bijeenkomsten om te discussiëren over de rol van internet providers bij voorlichting of handhaving van auteursrecht. Voorbeelden uit Denemarken en Engeland lieten zien dat het heel goed mogelijk is: een breed, gemakkelijk toegankelijk én legaal aanbod van films, muziek en e-boeken.

De voorwaarde voor deze geslaagde projecten was wel dat de overheid meefinancierde en dat alle betrokkenen samenwerkten. Daaraan ontbreekt het nogal in Nederland.  Maar de Auteursbond blijft eraan werken.