Reactie op de implementatie van de Europese Richtlijn Auteursrecht
9 september 2019

Mede namens de Auteursbond heeft het Platform Makers een reactie ingebracht op de consultatie rond de implementatie van de Europese Richtlijn Auteursrecht in Nederlands recht:

“Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van het consultatiedocument. Graag stellen wij voorop dat Platform Makers verheugd is dat de Europese Commissie en het Europese Parlement hebben besloten tot het middels de nieuwe richtlijn zetten van enkele belangrijke stappen naar modernisering van het Auteurs- en naburig recht online. Zo beoogt de richtlijn een einde te maken aan de marktpraktijk waarin grote marktpartijen het betalen van licenties ontduiken. En introduceert de Richtlijn enkele belangrijke stappen naar een Europees Auteurscontractenrecht. De Europese wetgever heeft daarbij een evenwicht beoogd tussen de belangen van auteurs en artiesten enerzijds en die van exploitanten anderzijds. Helaas ontbreekt naar ons oordeel, ten onrechte, dat evenwicht in het implementatievoorstel.”

Lees de volledige reactie op de site van Platform Makers.