De Auteursbond
Voor schrijvers en vertalers, al meer dan 100 jaar.

Over ons

De Auteursbond is dé Nederlandse beroepsorganisatie voor iedereen die leeft van zijn / haar / hun pen. We komen op voor een gezonde inkomenspositie van schrijvers en vertalers, bieden zakelijke ondersteuning en geven individueel (contract)advies. Dit doen we al meer dan 100 jaar. Daarnaast organiseren we symposia, workshops en masterclasses. Leden ontmoeten elkaar tijdens borrels en wisselen ideeën uit.

Goede contractvoorwaarden en eerlijke vergoedingen

De Auteursbond vertegenwoordigt schrijvers en vertalers in besprekingen met uitgevers, producenten, omroepen, en andere exploitanten van geschreven en te verfilmen werk. Samen met onze partners zetten we ons in voor goede contractvoorwaarden en eerlijke auteursrechtelijke vergoedingen. We onderhouden nauw contact met politieke, sociale, culturele en economische organisaties en brengen advies uit aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Auteursbond zorgt ervoor dat de stem van auteurs zelf wordt gehoord. Hoe meer leden we vertegenwoordigen, hoe sterker we staan.

Bescherming van het vrije woord

De positie van auteurs moet in de samenleving gewaarborgd zijn. De Auteursbond zet zich in voor de bescherming en verdediging van het vrije woord tegen alle politieke, sociale, morele en economische druk. Deze kernwaarde is vastgelegd in onze statuten. Daarnaast dragen we zorg voor de continuïteit van de rijke traditie van schrijven en vertalen in Nederland.

Partners

Het Contractenbureau helpt scenarioschrijvers, toneelauteurs en vertalers met het sluiten van goede juridische afspraken met opdrachtgevers en exploitanten.

Lira is de auteursrechtorganisatie voor schrijvers en vertalers van gedichten, romans, toneelstukken, sketches, hoorspelen, series en films voor tv, conferences, muziek-dramatische werken enz. Lira keert aan auteurs vergoedingen uit voor (her)gebruik van teksten die zij hebben geschreven.

Stichting Leenrecht is belast met de inning van de vergoedingen bij de openbare bibliotheken, spelotheken en cd-uitleen, en uitkering aan de rechthebbenden. Stichting Leenrecht heeft haar uitvoerende werkzaamheden ondergebracht bij Centrum voor Dienstverlening Auteurs.

Stichting Thuiskopie biedt de auteurs een (gedeeltelijke) compensatie voor de inkomsten die zij mislopen doordat hun werk wordt gekopieerd, door de thuiskopievergoedingen te verdelen. Deze wordt betaald bij de aankoop van de apparaten waarmee en waarnaar wordt gekopieerd.

Stichting Reprorecht incasseert vergoedingen van bedrijven voor het (digitale) gebruik van informatie uit boeken, tijdschriften, kranten en andere publicaties en keert deze uit aan de makers.

Federatie Auteursbelangen heeft als doelstellingen het vergroten en versterken van het draagvlak voor het auteursrecht, en de bescherming en verbetering van de positie van de rechthebbenden. De organisatie is ontstaan vanuit het Platform Makers, het Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E. Elk van de drie platforms stelt autonoom het beleid vast voor zijn specifieke werkterrein.

Platform Makers is het samenwerkingsverband van de belangen- en beroepsorganisaties van auteurs en uitvoerend kunstenaars. Het platform heeft als doel het versterken van het auteursrecht en het verbeteren van de onderhandelingspositie van makers ten opzichte van producenten en opdrachtgevers.

PAM is een koepelorganisatie van audiovisuele rechten-organisaties (Lira, VEVAM en NORMA). PAM regelt transparant collectief beheer van rechten en verdeelt de vergoeding onder de scenarioschrijvers en maakt zo (online) gebruik van audiovisuele media mogelijk.

Stichting BREIN bestrijdt Intellectueel Eigendomsfraude namens auteurs van muziek, film, video, boeken, games en interactieve software. BREIN speurt naar on- en offline inbreuk en misbruik, neemt civiele actie en levert informatie en expertise voor strafrechtelijke actie. BREIN verzorgt tevens voorlichting over handhaving aan pers, politiek en publiek.

VEVAM is de auteursrechtenorganisatie voor regisseurs van film- en televisiewerken in Nederland.

DDG behartigt belangen van regisseurs van film, televisiedrama, documentaires, commercials enz. Het Netwerk Scenarioschrijvers werkt geregeld nauw samen met de DDG in diverse onderhandelingen.