Bloemlezingsregeling is geactualiseerd en vereenvoudigd

16 augustus 2022

De Bloemlezingsregeling is een regeling die educatieve uitgevers die lid zijn van MEVW in staat stelt om eenvoudig en tegen afgesproken tarieven literair werk (of fragmenten daaruit) over te nemen in onderwijsmethoden.

Deze zomer is de regeling geactualiseerd door MEVW, GAU en de Auteursbond. De nieuwe regeling vergemakkelijkt het proces voor de overnemende uitgever; de tarieven zijn geïndexeerd naar het huidige prijspeil. De regeling is onder andere aangepast, omdat deze nog sterk uit ging van papier en er veel administratief werk verricht moest worden.