Een nieuw Modelcontract voor Literaire Vertalingen

4 juli 2023

Na twee jaar intensief onderhandelen tekenen de LUG/GAU en de Auteursbond op 4 juli 2023 een nieuw Modelcontract voor Literaire Vertalingen. De vorige versie van het Modelcontract was elf jaar oud en moest dringend aangepast aan de gewijzigde uitgeefpraktijk en de nieuwe wet- en regelgeving.

Ondertekening van het contract door Tanja Hendriks, voorzitter van de Literaire UitgeversGroep (LUG) en Miro Lucassen, voorzitter Auteursbond.

In het geactualiseerde contract valt de uitgave van een luisterboek niet langer onder de nevenrechten maar onder de hoofdlicentie. Er is contractueel vastgelegd dat de exploitatie- opbrengsten in het papieren en digitale domein transparant worden gepresenteerd zodat royalty-opbrengsten inzichtelijk zijn. Wanneer de uitgever de vertaling niet langer exploiteert werkt hij onverwijld mee aan het teruggeven van de licentie aan de vertaler.

De royaltydrempel voor papieren boeken wordt verlaagd van 4.000 naar 3.000 exemplaren. Het royaltypercentage blijft 2%; wordt 2,5% na 10.000 exemplaren en 3% na 35.000. Voor het streamen van een e-boek ontvangt de vertaler de royalty van 3% en voor het streamen van audio: 2%. De  inkomsten uit nevenrechten zijn voor de vertaler teruggebracht naar 10%. De afspraken over pocketuitgaven zijn aangescherpt en het artikel over de door de vertaler te vergoeden extra correctie vervalt. De uitgever doet wat een uitgever kan om de zichtbaarheid van de vertaler te vergroten, ook in het digitale domein.

Met het oog op toekomstige aanpassingen van het Modelcontract hebben partijen afgesproken om een gezamenlijke commissie te vormen om de mogelijkheden te onderzoeken van een cumulatieve royaltydrempel waarin de opbrengsten van alle exploitaties worden opgeteld.

Een jaar na ondertekening komt er een gezamenlijke evaluatie van het nieuwe Modelcontract waarin het effect van de transparantieverplichting op de royaltyafrekening wordt bekeken.