Journalistiek / Non-fictie

Voor vrije schrijvers in de media en culturele sector

Nieuwsjagers, feitenverzamelaars, opiniemakers, vinger-op-de-zere-plek-leggers, vertellers, multimediamakers, persmuskieten, netwerkers, bloggers, interviewers, krantenjongens en -meisjes, essayisten, biografen, geschiedvorsers, dataduikers…

Voor waardevolle informatie

De sectie Journalistiek / Non-fictie komt op voor de belangen van de gelauwerde essayist, de scherpe columnist, de beginnende nieuwsjager en alle andere zelfstandigen die van de pen leven. We zetten ons in voor eerlijke vergoedingen, we wisselen kennis en contacten uit en we bieden besparende dienstverlening. We komen voort uit de FreeLancers Associatie, die in 1999 werd opgericht uit verzet tegen ongevraagde herpublicatie van werk van freelance journalisten op internet – wat leidde tot een structurele regeling via LIRA en een schadevergoeding.

Veelzijdige ontmoetingen

Vrije schrijvers zijn overal in de media en de culturele sector; ze werken meestal solo, maar leven van contacten en het opdoen van kennis. De sectie Journalistiek / Non-fictie houdt diverse bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten en daar iets van te leren: workshops over podcasten, interviewen en ondernemerschap, festivals, netwerkborrels en themalunches. We doen dit ook in samenwerking met andere beroepsorganisaties binnen onze veelzijdige sector.

Bestuur

"Bij zware eisen aan opleiding en vaardigheid passen hoge beloningen. Daar heeft minister Koolmees een aanwijzing voor gegeven: pas vanaf 75 euro per uur – gemiddeld hè, dus niet voor dat ene lucratieve klusje – is een zelfstandige de ware vrije vogel."
Miro Lucassen, journalist en schrijver en voorzitter van de Auteursbond