Geld voor onderzoek en onderzoeksplannen
2 augustus 2018

Mooi journalistiek idee, maar geen ruimte in de agenda om het volledig op eigen risico uit te werken? De nieuwe regeling voor steun aan onderzoeksjournalistiek kan sinds kort ook researchbudget beschikbaar stellen. De sectie Freelance Journalisten van de Auteursbond is verheugd over deze uitbreiding van de mogelijkheden om zelfstandige journalisten te ondersteunen bij hun werk. De maximale researchsubsidie van 3.500 euro kan precies de aanmoediging zijn om een interessante productie over de drempel te helpen. Denk daarbij zeker ook aan regionale en lokale onderzoeken. Voor dat werkterrein is een deel van het budget nadrukkelijk gereserveerd.

Het subsidiegeld komt uit de 5 miljoen die het regeerakkoord beschikbaar heeft gesteld voor onderzoeksjournalistiek. Het Fonds Bijzondere Journalistieke projecten is een van de organisaties die het geld gaat verdelen. Bij Fonds BJP is projectleider Henk Bas aangesteld om de regeling uit te voeren. Hij is bereikbaar voor iedereen die een aanvraag in wil dienen, en adviseert om altijd vooroverleg te houden. Contact leggen kan per mail en telefonisch: +31 6 12 99 05 77

Onderzoeksjournalistiek is voor freelancers riskant terrein: er gaat veel tijd in zitten en het resultaat is onzeker. De ondersteuning van research moet dat risico verminderen. Het fonds beseft dat de uitkomst van de research in sommige gevallen kan zijn dat er toch geen publicatie tot stand komt. Aanvragen om ondersteuning van research moeten wel laten zien dat er aanleiding is om het onderzoek te beginnen. Ze worden onder andere getoetst aan de definitie van onderzoeksjournalistiek zoals die geldt bij de VVOJ, de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten.

Net zoals bij de bestaande regeling van Fonds BJP moet de aanvrager een intentieverklaring hebben van een medium dat interesse heeft om het eindresultaat te publiceren. De beoordeling gebeurt door een commissie van het bestuur van het fonds, aangevuld met adviseurs uit de praktijk. De steunregeling voor onderzoeksjournalistiek subsidieert niet alleen tekst maar ook beeld, geluid en multimediale producties, of combinaties daarvan.

Heb je nu al een idee, dan kun je het in de eerste aanvraagronde indienen tot 27 augustus. De volgende deadline is 29 oktober.