Hoe krijg ik auteursrecht?

Auteursrecht ontstaat vanzelf wanneer je een origineel werk produceert. Het hoeft dus nergens officieel te worden geregistreerd. Zo gauw je iets opschrijft, heb je daar in principe automatisch auteursrecht op. Wel is het verstandig om je werk altijd duidelijk te voorzien van je naam en datum, zodat iedereen kan zien dat het jouw creatie is, en een ander niet zomaar kan claimen iets eerder bedacht te hebben dan jij.

Om auteursrecht op een werk te hebben dient het werk een origineel (dus zelf bedacht en niet (te erg) ontleend aan het werk van een ander) en creatief karakter te hebben en moet het zintuigelijk meetbaar zijn. Op een idee kan geen auteursrecht rusten, maar op een vormgegeven idee wel; op een tekst, maar ook op een ontwerp, een tekening, een foto, een radioprogramma etc.