Mag mijn uitgever het modelcontract eenzijdig wijzigen?


Nee, dit mag niet. Zodra de uitgever dit doet is er geen sprake meer van een modelcontract en mag hij het niet als zodanig aanbieden. Wijziging van het modelcontract door de uitgever levert vaak een verslechtering van de rechten van de auteur op (en een verbetering voor de uitgever). Bijvoorbeeld doordat de staffel (artikel 10, Honorarium) nadeliger uitpakt of doordat de uitgever additionele verkoopkanalen toevoegt en daar lage vergoedingen tegenover stelt. Een ander gevolg kan zijn dat je niet meer in aanmerking komt voor een subsidie van het Letterenfonds.