Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk

Weinig zaken zijn voor vertalers zo belangrijk als het contract met de uitgever. Een contract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk legt de royalty’s, het voorschot en de elektronische rechten vast. Vertaler en uitgever kunnen elkaar houden aan die vastgelegde afspraken.

Het is dan ook goed om vooraf te bedenken wat er precies in het contract moet komen te staan, en wat niet.

Duidelijkheid voor iedereen

Niet iedereen heeft het overzicht of het zakelijk inzicht om zelf een goede overeenkomst op te stellen. Voor hen is er het modelcontract van de Auteursbond, dat is opgesteld in nauw overleg met de Literaire Uitgeversgroep (LUG) van de Groep Algemene Uitgevers (GAU). Een modelcontract schept voor alle partijen duidelijkheid. Voor literair vertalers is het bovendien een voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie bij het Nederlands Letterenfonds.

Vrijheid van onderhandelen

Het modelcontract verzekert vertalers van een minimum aantal voorwaarden en rechten. Hoe belangrijk ook, het staat iedere vertaler vrij om met de andere partij te onderhandelen en betere voorwaarden uit het vuur te slepen. Het is een modelcontract, geen harnas.