Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk

In 1973 kwam het eerste Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk tot stand. Sindsdien onderhandelen de Auteursbond en de Literaire Uitgeversgroep (LUG) van de Groep Algemene Uitgevers (GAU), met enige regelmaat over updates.

Het Modelcontract schept voor alle partijen duidelijkheid, en verzekert je van een minimumaantal voorwaarden en rechten. Het staat je vrij om met de andere partij te onderhandelen en er betere voorwaarden uit te slepen.

Lees vooral ook de Toelichting bij het Modelcontract (pp. 15-26)! Blijf je het moeilijke materie vinden? Doe dan een keer mee aan de workshop Auteursrecht die de sectie Vertalers regelmatig organiseert. Je kunt met juridische vragen ook terecht bij de juristen van de Auteursbond jurist@auteursbond.nl.

Modelcontract voorwaarde voor projectsubsidie van het Nederlands Letterenfonds

Bij het Nederlands Letterenfonds kun je een projectsubsidie voor een vertaling aanvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je met je uitgever een contract hebben afgesloten dat minimaal de voorwaarden bevat van het Modelcontract van de Auteursbond en de LUG.