Modelrichtlijn Ondertitelaars voor Nederlandstalige markt

De Ondertitelaars van de Auteursbond hebben een modelrichtlijn opgesteld voor de Nederlandstalige markt. De richtlijn kwam tot stand in het kader van een breder Europees project met als doel de kwaliteit van ondertiteling te verbeteren. De beroepsverenigingen in Noorwegen (NAViO) en Denemarken (Dansk Journalistforbund) zijn de Nederlandse ondertitelaars in hun taalgebieden voorgegaan.

De Nederlandse richtlijnen zijn gebaseerd op de lange Nederlandse ondertiteltraditie en schetsen de eisen waaraan een goede ondertiteling moet voldoen. De richtlijnen zijn opgesteld door vier ondertitelaars die ieder voor verschillende zenders hebben gewerkt, en tussen de 20 en 30 jaar werkzaam zijn in het vak.

Ideale vorm
Met deze richtlijnen hopen we de verschillende zendgemachtigden en voor de tv werkende bedrijven een goed beeld te geven van de ideale vorm van de ondertiteling, om zodoende de homogeniteit van de ondertiteling in Nederland te bevorderen.

De meeste Nederlandse ondertitelbedrijven hebben inmiddels laten weten dat zij zich kunnen vinden in deze richtlijnen, en de Taalunie schaart zich ook achter het initiatief.

> Bekijk de richtlijn

> Guidelines for subtitling in the Netherlands