Ongeautoriseerde ondertitels illegaal

De rechtbank Amsterdam heeft gisteren in een zaak over het ongeautoriseerd vervaardigen en verspreiden van ondertitels Stichting BREIN op alle punten gelijk gegeven.

De voor deze procedure opgerichte Stichting Laat Ondertitels Vrij (SLOV) en een ondertitelaar die onderdeel uitmaakte van het Simply Releases Team (SRT) stelden negen vorderingen in tegen BREIN. Alle vorderingen worden door de Rechtbank integraal afgewezen. Ondertitels mogen uitsluitend met toestemming van de rechthebbenden op een filmwerk worden vervaardigd en openbaar gemaakt, zo niet, dan maakt men met het maken en verspreiden van ondertitels inbreuk. Stichting BREIN kan terecht handhaven tegen ondertitelaars die zonder toestemming ondertitels maken bij films en tv-series uit illegale bron. Ook een algemeen beroep op het grondrecht van vrijheid van meningsuiting wordt afgewezen. Tenslotte stelden eiseressen nog dat BREIN onrechtmatig zou hebben gehandeld door te handhaven tegen ondertitels bij films en tv-series uit illegale bron. Ook deze vordering strandt. SLOV en het lid van SRT worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

‘Er zijn diverse zogenaamde release teams actief die films en tv-series uit illegale bron geschikt maken voor de Nederlandse illegale markt door illegale ondertitels toe te voegen. Dit vonnis maakt nog eens duidelijk dat dit illegaal is,’ aldus BREIN directeur Tim Kuik. ‘Met deze uitspraak in de hand zal het voor BREIN makkelijker zijn te handhaven tegen illegale ondertitelaars en tegen sites en diensten die illegale ondertitels verzamelen en toevoegen aan films en tv-series uit illegale bron. BREIN zal deze handhaving dan ook opvoeren omdat het uiterst schadelijk is voor de rechthebbenden en de nieuwe business modellen die lijden onder de illegale concurrentie van illegaal ondertitelde illegale films en tv-serie.’